SZYDŁÓW, Św. Władysława w.

Adres:
28-225 Szydłów, ul. Staszowska 13
tel. 41-354-51-43, wik. 41-354-51-03

www.szydlow.kielce.opoka.org.pl

liczba mieszkańców: 3 273

Proboszcz:
ks. Ryszard Piwowarczyk, mgr teol., ur. 1961 (Łączna), wyśw. 1987, mian. 2005

Wikariusz:
ks. Sebastian Wideł, mgr teol., ur. 1985 (Okocim – diec. tarnowska), wyśw. 2013, mian. 2018

Rys historyczny:
Już z oddali widać kościół św. Władysława z 1355 r., który ufundował król Kazimierz Wielki.  To jedna ze świątyń ekspiacyjnych,  jako zadośćuczynienie króla  za zamordowanie ks. Marcina Baryczki, wikariusza katedry wawelskiej,  który upominał władcę.

Położony w północno-wschodniej, narożnej części murów miejskich, na przełomie XVI/XVII – odnawiany, w 1630 r. częściowo spalony, odrestaurowany w XIX w. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 1945-1958 staraniem ks. proboszcza Konstantego Tomali. Jest to kościół dwunawowy, halowy wzniesiony z cegły, miejscami zdobiony kamieniem. Wejście świątyni prowadzi z dwóch stron – od zachodu przez zdobiony kamienny portal  z końca XIV w.  i mniejszy renesansowy  z XVII w., a także od strony południowej. Świątynię przykrywają dachy dwuspadowe, gontowe, odtworzone w latach 1945-1947. Dach nad nawą wieńczy wieżyczka na sygnaturkę. W pobliżu – charakterystyczna dzwonnica,  przerobiona z baszty miejskiej. Do dziś jeszcze widać typowe otwory strzelnicze. Świątynią okala stary mur cmentarny oraz murowana brama.

Prezbiterium wieloboczne sklepione jest barokową kolebką z lunetami. Ołtarz główny zdobi tryptyk św. Piotra i Pawła z XV/XVI w. W lewym o skrzydle – ilustracja męczeńskiej śmierci św. Piotra na krzyżu, a w prawym - ścięcie św. Pawła. W centrum rzeźby  Madonny z Dzieciątkiem z apostołami Piotrem i Pawłem. Zachowała się gotycka zakrystia oraz wczesnobarokowa odrestaurowana kaplica literacka z pocz. XVII w., mieszcząca późnorenesansowy ołtarz z dwiema rzeźbami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Jana Chrzciciela. W skrzydłach ołtarza – św. Kazimierz i św. Florian.

Z dziejów miasta
Szydłów, był jednym z najstarszych miast królewskich, bezpośrednio podlegających władcy. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1119 r. W 1329 r. król Władysław Łokietek wydał w Krakowie przywilej miejski dla Szydłowa.

W poł. XIV w. Kazimierz Wielki wybudował mury obronne z kamienia łupkowatego z blankami i bramami oraz fosą. Miasto miało pełnić  rolę warowni obronnej,  która wraz z szeregiem innych zamków strzegłaby ziemi sandomierskiej. W miejscu drewnianego kościoła powstał w 1355 r. murowany p.w. św. Władysława, a pod koniec XIV w. powstała parafia, o czym obszernie wzmiankuje kronikarz Jan Długosz. Na XIV w. przypada okres największego rozkwitu Szydłowa. W mieście skupiały się liczne cechy rzemieślnicze. Już w 1528 r. zasobne miasto mogło sobie pozwolić na wodociąg. Funkcjonowały nawet łaźnie, a korzystający z nich płacili podatek – tzw. łaziebne. Trudne chwile miasto przeżyło w połowie XVI w. , kiedy pożar strawił znaczną jego część. W 1655 r. miasto zajęli Szwedzi. A podczas II wojny światowej 90 proc. zabudowy legło w gruzach.

Pomimo licznych przekształceń oraz zniszczeń udało się zachować XIV-wieczny układ urbanistyczny. Odrestaurowano fortyfikację z murami obronnymi okalającymi miasto, basztami, bramy wjazdowe: Krakowską, Opatowską i Wodną.  Można również podziwiać zespół zamkowy z salą rycerską, Skarbczyk, gdzie obecnie ma swoje miejsce Muzeum Regionalne.

Warto odwiedzić także kościół Wszystkich Świętych,  by zobaczyć odrestaurowane gotyckie malowidła figuralne z początku XV w. ,oraz zabytkową synagogę z poł. XVI w.

Co roku odbywają się tutaj Dni Szydłowa, Turnieje Rycerskie o Miecz Kazimierza Wielkiego czy Święto śliwki – związane z tradycjami sadowniczymi. W sezonie letnim Szydłów, nazwany także „polskim Carcasonne” tętni życiem. Turystów przyciąga bogata historia miasteczka, unikatowe zabytki i jego wyjątkowy klimat.

Odpust: św. Władysława – 27 czerwca

Czy wiesz że…
Nazwa Szydłowa wiąże się z legendą od słynnym zbóju Szydło, nękającym razem z kamratami podróżujących i kupców. Do chwili, kiedy zbójnicy Szydły napotkali orszak królewski, który podjął się obrony króla.Ten modlił się na wzgórzu o zwycięstwo, przyrzekając, że ocalony wybuduje kościół. Drużyna króla zwyciężyła, a pokonany Szydło musiał wskazać miejsce w jaskini, gdzie przez lata gromadził zrabowane skarby, za które władca mógł wznieść świątynię na chwałę Bogu.