TARNAWA, Św. Marcina

Adres:
28-340 Sędziszów, Tarnawa nr 111
tel. 41-381-18-80

liczba mieszkańców: 1 178

Proboszcz:
ks. Stanisław Brzoza, ur. 1971 (Kielce, Św. Jadwigi, Królowej), wyśw. 1998, mian. 2017

Dom zakonny:
Siostry Elżbietanki
28-340 Sędziszów, Tarnawa nr 41
tel. 41-230-88-73

Rys historyczny:
Pierwszy kościół pw. Narodzenia NMP był drewniany, parafia powstała prawdopodobnie na początku XV wieku. W 1411 r. bp Piotr Wysz dał kościołowi uposażenie.

Kościół był spalony podczas rokoszu Lubomirskiego. W 1666 r. jego odbudowy podjął się ks. prob. Suchodolski. W 1750 r. odrestaurowany kościół był konsekrowany pod wezwaniem św. Marcina. W XVIII w. starania o uposażenie i restaurację świątyni podejmowała rodzina Wielowiejskich, ale kościół coraz bardziej podupadał.

Obecny murowany kościół dla parafii Tarnawa został wzniesiony w 1856 r., w większości z fundacji hr. Joanny Ledóchowskiej, dziedziczki dóbr krzelowskich oraz Wincentego i Pauliny Radzimińskich. Początkowo w planach hrabiny była budowa kaplicy w Czekaju, ale gdy kościół w Tarnawie podupadał i wyglądał „jak pustelnik w złym habicie, któremu biodra widać” – z kaplicy zrezygnowano. Kościół był konsekrowany 13 października 1974 r. przez bpa Jana Jaroszewicza.

W kościele jest zabytkowy krucyfiks z XVII w. (na zasuwie św. Antoni). Główny ołtarz w kształcie sarkofagu z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, na zsuwie – Matka Boża Różańcowa. Obrazy – m.in. św. Anny, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marcina, św. Rocha, św. Izydora, św. Elżbiety. Ołtarze boczne z obrazami z XIX/XX w. są po remoncie. 

Odpusty: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia;
św. Marcina – 11 listopada

Czy wiesz, że…
Kilka parafialnych dokumentów ma XVI-wieczny rodowód, m.in. z datą 1555 r., kiedy „kościół przez Stadnickiego Garbatego(Stanisława) sprofanowany i złupiony został”...., toteż „stał pustkami, drzwi do niego były otwarte, jak do stajni z wielką boleścią katolików”. W 1589 r. syn Garbatego Andrzej oddał kościół katolikom (ks. Jan Wiśniewski, ‘Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem’, 1930).

Jedna z tablic pamiątkowych w kościele dedykowana jest czterem obrońcom Ojczyzny, poległym w walkach z bolszewikami w latach 1919-1920, a została wmurowana w „10. rocznicę odparcia najazdu Rosji sowieckiej” 19 października 1930 r. Inna zawiera długą listę nazwisk poległych w czasie II wojny światowej z parafii Tarnawa, a także ze wsi Swaryszów w 1944 r.

Na terenie parafii posługują siostry elżbietanki, mające w Tarnawie dom zakonny i punkt opieki nad samotnymi starszymi osobami. Siostry są także organistkami i katechetkami.