WIERNA, Najświętszego Serca Jezusa

Adres:
26-065 Piekoszów, Ruda Zajączkowska nr 8
tel. 41-306-47-70

liczba mieszkańców: 4 323

Proboszcz:
ks. Wiktor Walocha, ur. 1957 (Chroberz), wyśw. 1982, mian. 1997

Wikariusz:
ks. Rafał Borecki, mgr lic. teol., ur. 1983 (Pińczów, NMP), wyśw. 2008, mian. 2017

Dom zakonny:
Siostry Pasterzanki, Dom Samotnej Matki
26-065 Piekoszów, Wierna nr 7
tel. 41-366-25-19

Rys historyczny:
Położona w Dolinie Chęcińskiej parafia w Wiernej p.w. Najświętszego Serca Jezusa, została erygowana 16 października 1933 r. przez bpa Augustyna Łosińskiego. Parafia Wierna wydzieliła się z parafii: Piekoszów, Małogoszcz, Łopuszno i Chęciny. Pierwotny drewniany kościół został nabyty od ks. Aleksandra Jankowskiego z Łopuszna za sumę 4 tys. złotych.

Rok 1978 okazał się tragiczny dla parafii w Wiernej. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia drewniany kościół strawił pożar. Ocalała jedynie dzwonnica. Już na początku 1979 r. rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę nowej świątyni, a w rok później przystąpiono do prac.

Ofiarność i poświęcenie wiernych było znaczące. „Ludzie budowali swój kościół jak rodzinny dom” – odnotowano w kronice parafialnej. W 1985 r. parafianie z 14 wiosek ufundowali drogę krzyżową, którą wykonali miejscowi stolarze. Kościół konsekrował 26 czerwca 1992 r. bp Jan Gurda.

Na nowej dzwonnicy są  dwa stare dzwony i dwa nowe, zakupione przez parafian. Wykonano je w Ludwisarni Taciszów. Pierwszy to dziękczynienie za 25 lat pontyfikatu Papieża Polaka. Drugi – to wyraz podziękowania za 70 lat istnienia parafii.

Odpust: Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po Oktawie Bożego Ciała

Czy wiesz, że…
Miejscowość Wierna to tereny ściśle związane z rodziną Stefana Żeromskiego. Nazwa powstała od nazwy rzeki Wierna, będącej  także miejscem w powieści pisarza pt.„Wierna Rzeka”. We wsi Ruda Zajączkowska z dworem i folwarkiem, do 1858 r. gospodarował  ojciec pisarza – Wincenty Żeromski.

Okoliczni mieszkańcy wspierali partyzantów podczas okupacji, nierzadko płacąc za to najwyższą cenę. Jak rodzina Gorajów, zamordowana przez Niemców. Jej historię upamiętnia, tablica przed wejściem do kościoła.

Parafia w Wiernej znana jest również z Domu Samotnej Matki. Został on zorganizowany w 1989 r. w budynku starej plebani z inicjatywy ks. prof. Jana Śledzianowskiego. Domem kierują bezhabitowe siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza. Tu znajdują schronienie i opiekę kobiety spodziewające się dziecka,  będące w trudnej sytuacji życiowej.