WITÓW, Trójcy Świętej

Adres:
32-130 Koszyce, Witów nr 68
tel. 41-351-41-74 

witow@kielce.opoka.org.pl

liczba mieszkańców: 550

Proboszcz:
ks. Jan Wiech, ur. 1963 (Zagnańsk), wyśw. 1991, mian. 2017

Rys historyczny:
Pierwsze informacje o parafii są już w zapisach świętopietrza w 1207 r., fakt jej istnienia potwierdza Jan Długosz. Pierwotnie kościół był pw. św. Jadwigi Śląskiej i stał już w XV w. Był to kościół  murowany.

Kościół w historii
Parafię erygował biskup płocki Vitius herbu Janina. W XVI-XVII w. kościół przez 10 lat pozostawał w rękach arian, a pod odzyskaniu przez katolików otrzymał obecne wezwanie Świętej Trójcy.

Kościół jest gotycki, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie. Nad prezbiterium – sklepienie krzyżowo-żebrowe. Bryłę kościoła wyróżniają z zewnątrz wysokie dachy dwuspadowe oraz ściany ujęte uskokowymi szkarpami.

Na początku XX w. przystąpiono do odnawiana wyposażenia i wystroju kościoła – wówczas ułożono posadzkę marmurową w kształcie szachownicy oraz zamurowano wejście do krypt pod kościołem, a zaraz potem zamurowano pierwotne wejście ostrołukowe.

Podczas I wojny światowej kościół został uszkodzony przez pocisk artyleryjski, o czym informuje napis na murze; w ramach remontu gont zastąpiono dachówką. Prace renowacyjne kontynuowano w latach 30-tych XX w. W 1957 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków.    

Odrestaurowane wnętrze
Ołtarz główny późnobarokowy z I poł. XVIII w., z obrazami Matki Bożej i – na zasuwie – wyobrażeniem Trójcy Świętej (współczesna kopia na podst. oryginału). Dwa obrazy boczne są rokokowe z II poł. XVIII w., przedstawiają Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św. Annę Samotrzeć, ponadto barokowe obrazy: Matki Bożej, św. Mikołaja, św. Jadwigi oraz gotycka chrzcielnica. Odsłonięta we fragmentach polichromia z XVI w. w prezbiterium, gotyckie portale, 4 nowe witraże w prezbiterium,

Odpust: Niedziela Trójcy Świętej;
św. Jadwigi – 16 października

Czy wiesz, że…
Witów był parafią przed Koszycami; już w XV w. istaniał dekanat witowski, do którego należały 22 miejscowości.

W połowie XV w. wieś była własnością Stanisława Wątróbki h. Oksza, miała łany kmiece, zagrodników, karczmy, folwark, z których dziesięcinę wartości 10 grzywien płacono plebanowi w Witowie. Miał on także swą rolę i łąki (Długosz).

 „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” informuje, że wieś Witów była własnością kościelną, należącą do rodu Morskich. W 1546 r. Żegota Morski przebudował dotychczasowy kościół murowany (w prezbiterium znajduje się jego epitafium, a herb Topór na renesansowej chrzcielnicy). Morscy byli kolatorami kościoła.