WŁOSZCZOWA, Wniebowzięcia NMP

Adres:
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 3
tel. kanc. 41-394-28-88, prob. 41-394-31-74
wik. 41-394-48-68; 41-394-48-74; 41-394-48-78

www.parafia-wloszczowa.pl

liczba mieszkańców: 6 100

Proboszcz:
ks. Zygmunt Pawlik, prał. J. Św., KKM, ur. 1949 (Książ Wielki), wyśw. 1973, mian. 2010

Wikariusze:
ks. Marcin Gałczyński, mgr lic. teol., ur. 1975 (Kielce, Św. Józefa Robotnika), wyśw. 2002, mian. 2010, mian. prefektem L.O. im. Gen. Sikorskiego we Włoszczowie 2013
ks. Kamil Nartowski, mgr teol. ur. 1987 (Polichno), wyśw. 2012, mian. 2015
ks. Marcin Piotrowski, mgr teol., ur. 1983 (Wierna), wyśw. 2008, mian. 2017

Na terenie parafii mieszka:
ks. Marek Książek

Kapelan Powiatowego Szpitala im. Jana Pawła II i Domu Pomocy Społecznej:
ks. Rafał Palacz, mgr teol., ur. 1977 (Łopuszno), wyśw. 2005, mian. 2012
ks. Tomasz Łyko, mgr teol., ur. 1977 (Pełczyska), wyśw. 2002, mian. 2013

Domy zakonne:
Siostry Sercanki
29-100 Włoszczowa, ul. Ogrodowa 15, tel. 41-394-30-86
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 20, tel. 41-394-38-46

Rys historyczny:
Początków miejscowości należy szukać jeszcze w XIV w. W 1389 r. król Władysław Jagiełło za wyjątkowe zasługi nadał wieś Włoszczowa marszałkowi koronnemu Dymitrowi z Goraja. Ten sprzedał osadę Piotrowi z Radomia, kasztelanowi dobrzyńskiemu. W tym czasie istniał tu już Kościół pw. Św. Apostoła Jakuba Większego i Św. Mikołaja Biskupa. Parafia powstała w XIV w. Pierwotna Świątynia drewniana została zamieniona na zbór kalwiński w 2. poł. XVI w., odzyskana w 1632 r. i rozebrana po 1643 r. Posiadająca od 1539 r. prawa miejskie Włoszczowa była prywatnym, ubogim miasteczkiem. W latach 40. XVI w. tutejszy ród Szafrańców i Krezów przeszedł na kalwinizm. Skargi prześladowanych miejscowych katolików docierały nawet do króla Stefana Batorego. Staraniem ks. Toczeńskiego, między 1643 a 1648 r., kalwini opuścili Włoszczowę. Tam, gdzie obecnie stoi włoszczowski Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, stanowiący diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, była uboga, wiejska chata. Tutaj w 1642 r. małej dziewczynce ukazała się Matka Boża w otoczeniu Św. Joachima i Św. Józefa. Zdarzenia te powtarzały się, a kult w miejscu objawień wzrastał. Pleban ks. Jędrzej Strasz Odrowąż spisał historię objawień oraz postanowił uwiecznić ją na obrazie. Po konsultacji z ks. kanonikiem oficjałem Jakubem Chrostkiewiczem sprowadzono z Krakowa obraz nieznanego malarza odpowiadający opisowi objawienia, namalowany na przeł. XVI i XVII w. Dziś obraz znajduje się we wczesnobarokowym ołtarzu głównym. Przedstawia on Maryję Pannę z Dzieciątkiem stojącą na kuli ziemskiej i depczącą węża, trzymającego jabłko w paszczy. Obok unoszą się dwaj aniołowie. Na dole klęczą Św. Joachim i Św. Józef. W 2. poł. XVII w. obraz udekorowano suknią srebrną, częściowo złoconą, a potem opatrzono wizerunek Matki Bożej i Dzieciątka Jezus koronami. W 2007 r. obraz ukoronowano papieskimi diademami. W 1648 r., po zbadaniu sprawy przez prymasa Łubieńskiego, została wzniesiona i konsekrowana kaplica. Z czasem ją powiększono. Świątynię budowano etapami w XVII w. Ma ona charakter barokowy z neobarokową wieżą zegarową z 2. poł. XIX w. Do nawy głównej kościoła przylegają dwie kaplice. We wnętrzu znajduje się nagrobek kolatora Świątyni Mikołaja Małachowskiego, zm. w 1787 r., oraz XVII-wieczny obraz Św. Jana Kantego. W 1812 r. Kościół ucierpiał podczas pożaru miasta. Ciężkie chwile przeżyła Włoszczowa zwłaszcza w XIX w. Staraniem ks. Walentego Henna, ale przede wszystkim ks. dziekana Grzegorza Augustynika rozbudowano Kościół.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia;
poniedziałek po Uroczystości Trójcy Świętej;
MB Różańcowej – I niedziela października

Czy wiesz, że...
Na cmentarzu grzebalnym znajduje się Kościół pw. Wszystkich Świętych, wzniesiony w 1786 r. z fundacji Ewy z Mącińskich Małachowskiej. W rynku stoi figura Św. Floriana z 1821 r. – w tym miejscu miał znajdować się pierwszy Kościół. Dwa km od miasta jest wzgórze z figurą Św. Floriana. We wczesnym Średniowieczu było tutaj grodzisko. W pobliżu kościoła znajduje się symboliczny grób z prochami gen. Okulickiego – dowódcy AK, którego zgrupowanie podejmowało na tym terenie ostatnie walki.

W starej plebanii mieści się Izba Pamięci. W pierwszej sali zgromadzone zostały zabytkowe ornaty i wota. Druga poświęcona jest ks. bp. Mieczysławowi Jaworskiemu, związanemu z ziemią włoszczowską. W trzecim pomieszczeniu zebrano pamiątki dotyczące strajku w obronie krzyża w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 we Włoszczowie, który miał miejsce 3–16 grudnia 1984 r. W 10. rocznicę tych wydarzeń krzyż został przeniesiony do kościoła i zawieszony w nawie bocznej.