WOLICA-TOKARNIA, Św. Maksymiliana Marii Kolbego

Adres:
26-060 Chęciny, Wolica
ul. Szkolna 1
tel. 41-315-49-10; wik. 41-315-40-33

www.wolica-tokarnia.parafia.info.pl
woltok@neostrada.pl

liczba mieszkańców: 2 538

Proboszcz:
ks. Jacek Dąbek, mgr teol., KHK, ur. 1963 (Klimontów), wyśw. 1988, mian. 2001

Wikariusz:
ks. Łukasz Biś, mgr teol., ur. 1985 (Smardzewice- diec. radomska), wyśw. 2011, mian. 2014

Rys historyczny:
Początki parafii sięgają 1970 r., kiedy to proboszcz z Łukowej, ks. Wacław Radosz, rozpoczął budowę kaplicy dojazdowej w Wolicy. Dwa lata później poświęcenia kaplicy dokonał bp Edward Materski. W tym czasie parafia uzyskała zgodę na utworzenie cmentarza.

Parafię pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego erygował w 1982 r. ordynariusz kielecki, bp Stanisław Szymecki i on też podniósł kaplicę do godności kościoła parafialnego. Nowa wspólnota powstała z podziału parafii Łukowa i Sobków.

2 czerwca 2006 r. bp Marian Florczyk poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Pierwszą Mszę św. na fundamentach wznoszonej świątyni odprawiono 16 października 2006 r. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 14 sierpnia 2007 r. podczas Mszy św. sprawowanej przez bp. Kazimierza Ryczana. Pierwsza pasterka w murach budującego się kościoła odprawiona została w 2009 r.

W maju 2010 r. założono instalacje elektryczną, a w czerwcu nowe okna. We wrześniu wewnętrzne ściany kościoła zostały otynkowane.

22 kwietnia 2011 r. (w Wielki Piątek) bp Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia Krzyża, który umieszczony jest w prezbiterium. Figurę Jezusa na Krzyżu wielkości 2,4 m ufundował ks. proboszcz Jacek Dąbek – budowniczy kościoła.

W 2012 r. podwieszono sufit, który pobłogosławił 14 sierpnia - w dzień patrona parafii św. Maksymiliana Kolbego - bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki. W prezbiterium znajduje się także nowe tabernakulum otoczone winnym krzewem, które ufundował ks. Wiesław Orawiecki SDS – salwatorianin pochodzący z Tokarni.

W 2013 r. kościół został otynkowany i pomalowany. W 2014 r. została położona marmurowa posadzka w prezbiterium oraz wykonano marmurowy ołtarz, ambonkę oraz chrzcielnicę. W bocznej kaplicy zamontowano na ścianie relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Nowe prezbiterium zostało oddane do użytku i poświęcone przez proboszcza parafii ks. kan. Jacka Dąbka podczas Mszy św. rezurekcyjnej 20 kwietnia 2014 r.

W 2015 r. zostały wykonane i zainstalowane dębowe ławki dla wiernych na 300 osób. Poświęcenia ławek dokonał bp Marian Florczyk dnia 14 czerwca tegoż roku.

14 sierpnia 2015 r. podczas Sumy Odpustowej biskup kielecki Jan Piotrowski pobłogosławi w prezbiterium sedilie - czyli krzesło dla celebransa, inaczej zwane katedrą oraz ławki dla służby liturgicznej i kredencję - czyli stolik na którym przygotowuje się naczynia liturgiczne.

W lutym i marcu 2016 r. została położona posadzka granitowo-marmurowa (700m2). Uroczystego wejścia do kościoła i poświęcenia posadzki dokonał ks. kan. Jacek Dąbek - proboszcz parafii w obecności ks. Łukasza Bisia - wikariusza, kleryka IV roku Konrada Wójcika i licznie zgromadzonych wiernych podczas Mszy św. rezurekcyjnej dnia 27 marca  2016 r. Ponadto w Roku Świętym Miłosierdzia 7 sierpnia 2016 r. zostały poświęcone dwa nowe zamykane konfesjonały.

Odpust: Św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 sierpnia

Czy wiesz, że...
W obrębie parafii znajduje się wiele urokliwych kapliczek i krzyży fundowanych i wykonanych najczęściej przez wiernych. Jedną z nich jest kapliczka ku czci NMP na Małej Tokarni, gdzie według relacji mieszkańców ukazywała się Matka Boża.

W pobliskim skansenie w Tokarni znajduje się drugi Kościół. Modrzewiowa świątynia z 1761 r. pw. Matki Bożej Pocieszenia została tu przeniesiona z Rogowa nad Wisłą. W kościele odprawiane są okolicznościowe Msze św. np. z okazji dożynek.

Dnia 25 października 2016 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski ustanowił kościół św. Maksymiliana Kolbego Diecezjalnym Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pierwszym kustoszem sanktuarium został ks. Jacek Dąbek - proboszcz parafii.