WYSOCICE, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
32-075 Wysocice nr 58
tel. 12-389-94-42

liczba mieszkańców: 1 166

Proboszcz:
ks. Mariusz Rarak, KHM, mgr teol., ur. 1967 (Międzyrzec Podlaski - diec siedlecka), wyśw. 1995, mian. 2013

Rys historyczny:
Znajdująca się niedaleko Krakowa nad rzeką Dłubnią, świątynia w Wysocicach zaliczana jest do najstarszych i najlepiej w Polsce zachowanych wiejskich kościółków romańskich typu obronnego. Stanowi atrakcję dla wielu historyków sztuki.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi dopiero z 1327 r. Powstał z fundacji bp. Iwo Odrowąża na początku XIII w. W 1335 r. stał się siedzibą dekanatu kościelnego, przeniesionego tu z Prandocina. Kościół wznosili sprowadzeni przez biskupa Odrowąża spod Wiednia budowniczowie, dobrze znający arkana tej sztuki. Po śmierci fundatora, budowlę dokończył Mikołaj Ostojczyk, właściciel sąsiedniej osady – twierdzą niektórzy historycy. Na ten fakt wskazuje wezwanie świątyni i umieszczony na węgarze portalu znak rodowy Ostoja.

To budowla z wapiennych ciosów, jednonawowa z prezbiterium zamkniętym absydą oraz z dobudowaną później zakrystią i małą kruchtą i sygnaturką. Od strony zachodniej usytuowano wysoką wieżę z biforiami, zwieńczoną dużo później barokowym hełmem. Na drugiej kondygnacji wieży znajduje się nietypowa empora z niewielkimi okienkami.

Najpełniej styl romański kościoła w Wysocicach oddaje unikatowy kamienny portal  znajdujący się od strony południowej. Posiada  trójlistne obramienie. Portal zdobiony jest wieloma płaskorzeźbami bogatymi w symbolikę. W centrum – Chrystus zmartwychwstały pokazany bez brody, który depcze potwory. Z prawej strony scena narodzenia  Jezusa. Z lewej klęczące postaci – być może św. Norberta i św. Mikołaja. We wnętrzu z oryginalnym sklepieniem - kilka zabytkowych elementów wystroju: m.in. gotycka ambona z końca XV w., XVII-wieczny chór muzyczny. W prezbiterium umieszczono obraz Matki Bożej w stiukowym ołtarzu z XVII w. Ołtarz boczny, późnorenesansowy reprezentuje szkołę krakowską. Zdobi go tryptyk z obrazem św. Anny Samotrzeć. Po lewej stronie – ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego.

Matka Boża Tronująca
Na zewnątrz nad absydą  można zauważyć bardzo oryginalną kamienną rzeźbę Matki Bożej Tronującej z Dzieciątkiem umieszczoną w kamiennej formie romboidalnej. Madonna trzyma jabłko w ręce – symbol władzy królewskiej.

W latach 1565-1613 kiedy właścicielem wsi był Jan Płaza z Mstyczowa kościół zajęli protestanci, pozbawiając go wszelkich ozdób. Elżbieta Wołłowiczowa – kolejna dziedziczka dóbr w Wysocicach przywróciła kościół katolikom.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia;
Matki Bożej Różańcowej – I niedziela października

REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO