ZAGNAŃSK, Św. Józefa Oblubieńca NMP

Adres:
26-050 Zagnańsk, ul. Turystyczna 64a
tel. 41-300-11-99, wik. 41-300-10-98

liczba mieszkańców: 2 300

Proboszcz:
ks. Ryszard Niemiec, KKM, ur. 1953 (Sułoszowa – diec. sosnowiecka), wyśw. 1978, mian. 1998

Wikariusz:
ks. Przemysław Moćko, mgr teol., ur. 1982 (Wiśniówka), wyśw. 2007, mian. 2018

Rys historyczny:
Parafia św. Józefa w Zagnańsku powstała z oczywistej potrzeby duszpasterskiej. Do kościoła św. Rozalii w Zagnańsku mieszkańcy musieli iść 5 kilometrów. Pilną potrzebą była budowa kaplicy i salek katechetycznych. Kaplica powstała z inicjatywy ks. Józefa Piwowarczyka przy zaangażowaniu i pomocy wielu mieszkańców. W poświęconej przez bp. Stanisława Szymeckiego 19 września 1992 r. kaplicy sprawowano Mszę św. w niedziele i święta. W czerwcu 1996 r. bp Kazimierz Ryczan erygował parafię. Pierwszy proboszcz, dziś bp Kazimierz Gurda, z dużym wsparciem parafian przez dwa lata przygotowywał kaplicę i salki katechetyczne. Po dwóch latach ks. Gurda został mianowany rektorem WSD w Kielcach. Powiększająca się z roku na rok parafia potrzebowała kościoła, stąd zadecydowano o rozbudowie kaplicy. Teren wykupiono od osób prywatnych.

Budowa jest w toku od 2004 r. Projekt wykonał architekt inż. Witold Kowalski z Kielc. Parafianie wpierają prace na różny sposób. W 2000 r. zostały ufundowane 3 dzwony oraz dzwonnica, w 2007 r. sygnaturka. Wokół kaplicy powstały już nowe mury. Nad nimi góruje wysoka wieża, którą zwieńczy metalowy krzyż. W niej będzie właśnie czwarty dzwon.

Odpust: św. Józefa Oblubienca NMP – 19 marca

Czy wiesz, że…
W parafii działa Parafialny Klub AA założony przez ks. Kazimierza Gurdę.