Pierwszy "Dzień otwarty" w Archiwum

Na pierwszy Dzień Otwarty Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przybyło ponad 200 osób. Wśród zwiedzających przeważała młodzież szkół kieleckich. Przychodzący do Archiwum mogli zwiedzić trzy pomieszczenia, które zostały udostępnione: pracownię naukową, w której przygotowano wystawę starych akt będących w posiadaniu archiwum, magazyn - z aktami parafialnymi i innymi dokumentami oraz nowoczesny magazyn archiwalny w podziemiach budynku z pracownią konserwacji.

Na szczególną uwagę zdaniem zwiedzających zasługiwały zaprezentowane na wystawie stare pergaminy XIII-XV w. dokumenty związane z życiem bp. Czesława Kaczmarka, w tym wzruszającą pamiątką okazał się osobisty brewiarz i mszał biskupa ze sporządzonymi na marginesach notatkami dokonanymi w czasach pobyty w więzieniu. Zwiedzający gromadzili się też przy ekspozycji poświęconej kielczaninowi Adolfowi Przeorskiemu jeńcowi Kozielska. Wśród pamiątek można było zobaczyć i przeczytać list skierowany do rodziny i starą kopertę ze znaczkami z tego okresu. Podziw odwiedzających wzbudził - ze względu na swoją wielkość i zawartość obszerny magazyn akt parafialnych i innych dokumentów, gdzie uczestnikom prezentowano niektóre księgi i poszyty. Uczniowie Szkoły im. Królowej Jadwigi w Kielcach prowadzonej przez Siostry Nazaretanki oglądali z wielkim zainteresowaniem wspaniałą Kronikę Szkoły z lat 1937-1938 oraz stare fotografie uczniów szkoły. W pracach archiwum na codzień pomagają panie z Uniwersytetu III Wieku, które zajmują się porządkowaniem akt i ich inwentaryzacją. Dzięki mrówczej pracy tych osób akta są zabezpieczane i inwentaryzowane i odzyskują dawną kondycję.

Dzień otwarte okazał się znakomitą okazją do zapoznania kielczan z archiwaliami. Jest to zasługa wielu osób w tym wolontariuszek Uniwersytetu III Wieku oraz członków Towarzystwa Archiwum Diecezjalnego przygotowujących wystawę pod kierunkiem dr Piotra Kardysia i dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej.

Maria Spława-Neyman
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego
im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

Zobacz: Galeria zdjęć