Ponad 5 tys. pątników wzięło udział w Rajdzie Świętokrzyskim

W XIII Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim, który odbył się 29 września na Świętym Krzyżu wzięło udział 5190 pielgrzymów z diecezji kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej.

Pielgrzymi zmierzali do sanktuarium piętnastoma trasami, które wytyczyli świętokrzyscy przewodnicy: "Puszczańską", "Rudną", "Jeleniewską", "Słowiańską", "Żereminowo-bobrową", "Zbójecką", "Modrzewiową", "Dworską", "Trzy krzyże", Benedyktyńską", "Hutniczą", "Od gołoborzy do gołoborzy", "Herbową", "Mocarny szlak" i "Partyzancką".

Gdy dotarli do sanktuarium wzięli udział we Mszy św. sprawowanej przy ołtarzu polowym obok klasztoru, której przewodniczył biskup kielecki Kazimierz Ryczan. Wraz z nim koncelebrowali m.in. biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Kazimierz Gurda i ks. Piotr Turzyński, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Modlono się w intencji Ojczyzny, o kanonizację bł. Jana Pawła II - honorowego Przewodnika Gór Świętokrzyskich oraz za uczestników rajdu.

Bp Nitkiewicz nawiązując do liturgicznego wspomnienia świętych Archaniołów wzywał do bronienia Boga i związanych z Nim wartości. Przywołał słowa papieża Benedykta XVI: "Kto chce zniszczyć Boga i wartości od Niego płynące niszczy człowieka, depcze jego godność". - Bronić Boga dziś, gdy Go się obraża, depcze się wartości i symbole, to znaczy bronić człowieka - dodał.

Hierarcha nawiązując do kryzysu, jaki jest obecnie na świecie stwierdził, że sama ekonomia nie wystarczy i nie zmieni trudnej sytuacji. - Potrzebna jest odnowa poprzez postęp - etyczny, socjalny i duchowy. Broniąc Boga w sercu, dojdziemy do odnowienia naszego narodu. Ufam, że ta wędrówka na Święty Krzyż, do Relikwii Drzewa Krzyża Świętego - do źródła życia - umocni was w przekonaniu, że tylko przez wierność Bogu podnosi się z upadku. Bł. Jan Paweł II to prorok naszych czasów. Dziś głos Kościoła jest proroczym. Wsłuchujmy się w ten głos wypełniając swoje obowiązki! Bądźmy Bożymi posłańcami! Brońmy wiary! To jest droga do prawdziwego odrodzenia - apelował biskup sandomierski.

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy jest największą w Polsce jednodniową imprezą turystyki pieszej organizowaną przez PTTK. W tym roku jego 15 trasami wędrowało 5190 uczestników, w tym 77 kapłanów, 23 siostry zakonne, 55 katechetów, 222 opiekunów świeckich, 50 kleryków z WSD z Kielc, 300 uczniów z Zespołu Szkół Katolickich z Kielc.

Organizatorami Rajdu byli przewodnicy świętokrzyscy PTTK z Kielc, Ostrowca Sandomierza, Starachowic i Radomia, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Kieleckiej, Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

apis
tekst za: www.ekai.pl

Zobacz także: www.rajd.pttkkielce.pl