Poświęcenie plebanii w Chełmcach

W niedzielę, 17 listopada 2019 r. – na zakończenie Wizytacji Kanonicznej – bp Marian Florczyk dokonał poświęcenia nowej plebanii w Chełmcach.

Budowa plebanii trwała 4 lata. Jak zauważył bp Florczyk plebania została wybudowana dzięki ofiarności parafian i dzięki staraniom ks. proboszcza Stanisława Malca.

Według zapisów historycznych Parafia w Chełmcach istniała już w drugiej połowie XIV w. Chełmce przez kilka lat były parafią Henryka Sienkiewicza, mieszkającego w niedalekim Oblęgorku. Pierwszy kościół, zbudowany w 1440 r., spłonął podczas pożaru w 1620 r. Obecny, wczesnobarokowy, powstał z fundacji Jana Tarły, wojewody lubelskiego w 1665 r. Konsekrował go bp Władysław Silnicki, sufragan wileński, 15 sierpnia 1685 r. Obecnie parafia liczy nieco ponad 4.500 mieszkańców.

xmhas