Proboszcz na Facebooku: „Tęsknię za Wami”

Wymiana myśli na Facebooku, Msze św., nabożeństwa i rekolekcje internetowe oraz świąteczne konkursy prowadzone za pomocą mediów społecznościowych – to sposób duszpasterzy w Skalbmierzu na podtrzymywanie więzi i budowanie relacji w czasach pandemii.

„Tęsknię za Wami. Piszmy w komentarzach dobre słowo, które wzmacnia nas w tym trudnym czasie” – napisał na Facebooku proboszcz parafii, ks. kan. Marian Fatyga. – Wielu parafian natychmiast odezwało się z tym dobrym słowem. Piszą, że trwają na modlitwie jeszcze mocniej niż w codziennym czasie, dziękują za telewizję internetową, za rekolekcje. Odezwali się moi parafianie z Włoch, z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zatrzymała ich ta straszliwa choroba. Wspieramy się, modlimy się za siebie wzajemnie – mówi KAI ks. Fatyga. Dzisiaj na Mszach św. w kościele była wymagana liczna osób.

Rekolekcje internetowe przeprowadził ks. Jarosław Sułkowski. W Skalbmierzu Msze św. są transmitowane w niedzielę o godzinach: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, w tygodniu: 6.30, 7.00, 17.00 (http://parafiaskalbmierz.pl/html/kamera.html)

Parafia ogłosiła też konkurs internetowy z nagrodami, na palmy, pisanki i kartki świąteczne. – Chodzi o to, aby ludzie integrowali się w rodzinach i zapomnieli trochę o smutkach na rzecz wspólnego rękodzieła, związanego z czasem świątecznym. Nie ukrywajmy, brakuje nam tych zajęć, tak mocno osadzonych w naszej tradycji – mówi ksiądz proboszcz.

Skalbmierz położony na południu diecezji kieleckiej należy do starych, szacownych parafii. Początki Skalbmierza to czasy średniowiecza – powstała tutaj osada targowa założona wg tradycji przez Skarbimira Awdańca. Najstarszy źródłowy przekaz o Skalbmierzu (Skarbimirzu) pochodzi z 1217. W tym okresie istniała osada, przez którą przebiegał prastary szlak handlowy. W 1342 r. Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny miasta Skalbmierza na prawie średzkim. Najświetniejszy okres przeżywał Skalbmierz w XV i XVI w. Prawa miejskie utracił po upadku powstania styczniowego, odzyskał w 1927 roku.

Parafia liczy ok. 5400 osób i odznacza się aktywnym duszpasterstwem.

dziar
tekst za: ekai.pl