Relacja z posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Dnia 22 listopada 2019 r. w Kurii Diecezjalnej w Kielcach pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Wprowadzając w obrady Biskup Jan zapowiedział rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego poświęconemu tajemnicy Eucharystii. Przedstawił gościa - ks. prałata Stanisława Cyrana, proboszcza parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, który wygłosił konferencję „Adoracja eucharystyczna źródłem odnowy parafii”. Ks. Stanisław podzielił się doświadczeniem nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą wprowadził w parafii 10 lat temu. Praktyka nieustannej adoracji polega na adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy przez 24 godziny na dobę. Na 10.500 mieszkańców parafii Dąbrowa Tarnowska, w adorację zaangażowanych jest 580 osób. Jest też grupa ok. 130 dzieci, które adorują krócej. Uczestniczy zobowiązują się do adoracji 1 godziny tygodniowo o wybranej przez siebie porze i potwierdzają to swoim podpisem. W tym celu są sporządzane specjalne listy. Najwięcej ludzi adorujących jest w godzinach od 19.00 do 24.00. W parafii odbywają się też cyklicznie spotkania formacyjne dla adorujących.

Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka wierzącego (KKK). To patrzenie na Jezusa i przyzwolenie, aby Jezus patrzył na nas (św. Jan Vianney). Jest to jakaś najgłębsza potrzeba człowieka, która prowadzi do obdarowania go przez Boga (IV prefacja zwykła). Adoracja jako zarezerwowana tylko Bogu jest skuteczną formą modlitwy, która przynosi niezwykłe owoce. Jedynym motywem adoracji jest miłość do Jezusa. Adoracja daje inne spojrzenie na siebie samego. Detronizuje bożków i jest ochroną przed liczeniem tylko swoje siły. Jest ona lekarstwem na nasze bolączki i braki, na samotność, na brak wybaczenia. Jest bronią w walce duchowej. W czasie adoracji otrzymujemy (zapożyczamy) od Jezusa miłość (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Świadczą o tym np. adorujący małżonkowie, których relacje znacznie się poprawiają. Adoracja jest też szansą dla ewangelizacji parafii. Dając więcej miejsca Jezusowi, parafia przechodzi przemianę. Jako owoce adoracji rodzą się powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego (np. siostra karmelitanka). Na bazie adoracji zrodziły się w parafii małe grupy domowe, które zaproszone przez gospodarza domu 2 razy w miesiącu gromadzą się na spotkaniach formacyjnych. Punktem wyjścia do dzielenia się w grupach są materiały formacyjne otrzymywane przez internet. Obecnie w parafii w tę formę duszpasterstwa (metoda „new pastoral”) zaangażowanych jest 290 grup, skupiających ok. 2000 osób. Ks. Stanisław nie ukrywał też trudności związanych z przeżywaniem adoracji, ze zniechęceniem niektórych uczestników i z podziałami, jakie z tego powodu zrodziły się w rodzinach. Świadczą one o walce duchowej i o działaniu szatana, który za wszelką cenę będzie się starał przeszkodzić. Prelegent wskazał też na pewne wymogi organizacyjne i zabezpieczenia techniczne. Mówił min. o tym, jak ważne jest, aby kościół był otwarty dla wiernych, o wcześniejszej tradycji adoracji, jak to było w przypadku jego parafii, o bezpieczeństwie kościoła w nocy i o jego ogrzewaniu w miesiącach zimowych.

Uczestnicy spotkania przedyskutowali w grupach różne aspekty praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, wskazując na jej duchowe owoce w życiu poszczególnych osób i wspólnoty parafialnej. Podsumowując obrady Biskup Jan stwierdził, że trzeba uczynić wszystko, aby zachęcić i umożliwić wiernym dostęp do adoracji. Ważne jest, aby podczas trwania adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie rozdał uczestnikom spotkania obrazki z bł. Wincentym Kadłubkiem, patronem Diecezji Kieleckiej, który jako jeden z pierwszych w Polsce na przełomie XII i XIII w. zaczął zapalać światło przed Najświętszym Sakramentem. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem obecnych biskupów.

ks. dr Mirosław Cisowski
DYREKTOR DUSZPASTERSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ