Relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej w Busku-Zdroju

W ramach ogólnopolskiej inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia po diecezji kieleckiej peregrynują relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej. Po zakończeniu peregrynacji w Pierzchnicy rozpoczęła się peregrynacja Relikwii Błogosławionej w Busku-Zdroju.

W niedzielę, 16 lutego 2020 r. przy relikwiach bł. Hanny modlił się personel medyczny i podopieczni Hospicjum Stacjonarnego w Busku-Zdroju. Niedzielnej Eucharystii przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Następnego dnia wierni gromadzili się na modlitwie za wstawiennictwem bł. Patronki w kaplicy Szpitala Powiatowego.

Na terenie parafii św. Barta Alberta w Busku-Zdroju znajduje się Dom Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, które w kolejny dzień, w kaplicy swojego domu, za wstawiennictwem patronki pielęgniarek i domowej opieki nad osobami chorymi, wypraszały potrzebne łaski dla pracowników Służby Zdrowia oraz pensjonariuszy i kuracjusz przebywających w Busku.

W środę za dar błogosławionej i jej obecność w relikwiach uwielbiali Boga wierni gromadzący się w kaplicy Szpitala „Krystyna”, z kolei w czwartek na Mszy św. porannej ks. proboszcz Marek Podyma rozpoczął czas całodniowej modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny w kaplicy Szpitala Wojskowego.

Kolejnego dnia, w Kaplicy Fatimskiej kościoła parafialnego św. Brata Alberta, na modlitwie trwali parafianie i kuracjusze przyzywając orędownictwa tej, o której Papież Polak mówił, że była „wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni”.

Ostatnim dniem peregrynacji relikwii bł. Hanny była sobota, a miejscem nawiedzenia kaplica św. Anny w Parku Zdrojowym licznie nawiedzana przez kuracjuszy i pensjonariuszy.                                           

Ten czas peregrynacji relikwii to czas Błogosławionej Obecności, Tej, która w osobach chorych i cierpiących potrafiła dostrzegać oblicze człowieka potrzebującego miłości. Ona tę miłość okazywała w czynie i słowie. Jej przykład życia oraz służby i Jej orędownictwo to wielki dar Miłości Bożej.

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

>> Galeria zdjęć