Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Bp Jan Piotrowski przewodniczył Nabożeństwu ekumenicznemu w Kościele Akademickim, które zainaugurowało Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, z udziałem duchownych i wiernych z parafii ewangelickiej, metodystycznej, prawosławnej i polskokatolickiej.

Przy ołtarzu obok biskupa kieleckiego stanęli: Andrzej Jeziernicki – prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, pastor ewangelicko-augsburski – Wojciech Rutkowski, pastor metodystów – Wojciech Ostrowski, proboszcz parafii prawosławnej w Kielcach ks. Władysław Tyszuk oraz duchowny polskokatolicki – ks. Paweł Walczyński, a także księża katoliccy zaangażowani w ideę ekumenizmu.

Tydzień ekumenicznych spotkań, obchodów, koncertów trwa od 18 do 25 stycznia. W tym roku przebiega on pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.

Do tego motta oraz do okoliczności, w których św. Paweł znalazł się na Malcie, nawiązał w wygłoszonej homilii ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka – konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Zauważył, że ta ewangeliczna sytuacja na Malcie, przynaglając do życzliwości, którą wykazali się tamtejsi mieszkańcy przypomina, aby nie poddawać się fatum, nie odwoływać do bóstw pogańskich, ale zaufać Bogu, który kieruje losami świata i Kościoła, do czego podczas burzy na morzu zachęcał św. Paweł.

– Jako chrześcijanie różnych Kościołów i tradycji gromadzimy się na modlitwie, by prosić Pana dziejów, by w swej łaskawości i dobroci tak pokierował naszymi drogami modlitwy i dialogu ekumenicznego, wzajemnych spotkań i dążeń, by doprowadzić do upragnionej jedności Chrystusowego Kościoła – mówił, zachęcając, aby „wyrzucać za burtę bagaż goryczy i uprzedzeń”.

Podkreślił zarazem, że nie można mylić jedności z jednolitością. – Do jedności potrzebna jest treść wiary, a nie sposób jej wyrażania. Potrzebne jest wspólne dojście do Eucharystii (…), potrzebne są otwarte serca, a więc „życzliwymi bądźmy” – zachęcał ks. prof. Kantyka.

– Zbaw swój lud, zachowaj pełnię swego Kościoła, daj pokój Twemu światu, wiernym i naszym kapłanom – modlił się prawosławny proboszcz ks. Władysław Tyszuk. – Dziękujemy za przywilej wspólnego zgromadzenia, gdy wezwani przez Ciebie dajemy świadectwo, bo ten świat potrzebuje świadectwa – mówił pastor Wojciech Rutkowski.

– Niech prawda i zachęta, abyśmy byli wzajemnie sobie życzliwi, przenika świadectwo wiary – zaapelował przed końcowym błogosławieństwem bp Jan Piotrowski.

Kolekta podczas obchodów tegorocznego Tygodnia jest zbierana na pomoc dla parafii prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy, która remontuje swoją cerkiew.

Po modlitwie wspólnota katolików zaprosiła na kolację – „na ekumeniczną kanapkę i herbatę”.

W niedzielę 19 stycznia wieczorem w świątyni Kościoła ewangelicko-augsburskiego (Chrześcijan Wiary Ewangelicznej) rozpocznie się koncert uwielbieniowy. Jest on połączony ze świętowaniem 15-lecia parafii. Z kolei 21 stycznia do swojego kościoła zapraszają ojcowie kapucyni na czuwanie modlitewne w duchu Taize.

Na zakończenie Tygodnia zaplanowano wieczernię (modlitwę wieczorną) którą w kieleckiej cerkwi przy ul. Bodzentyńskiej poprowadzą wierni Kościoła prawosławnego (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), z udziałem śpiewających w ich chórze katolików.

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to niesamowity czas: poznawania siebie nawzajem i nawiązywania trwałych znajomości, a owocem wspólnych modlitw staje się pełna miłości otwartość na drugiego człowieka. Dlatego też, po każdym z wydarzeń odbywa się tradycyjna agapa, podczas której zarówno duchowni, jak i wierni świeccy mają okazję do poznawania swoich religijnych tradycji – tłumaczy ks. Paweł Samiczak, referent Ekumenizmu Diecezji Kieleckiej.

Tegoroczne materiały ekumeniczne zostały przygotowane przez chrześcijan z Malty. Teksty zatwierdził Międzynarodowy Komitet mianowany przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Z kolei termin Tygodnia został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.

dziar
tekst za: ekai.pl