Słowa św. Jana Pawła II ożyły na nowo w Masłowie

Mszą św.  i wspólnym śpiewaniem „Barki” wierni uczcili 29. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Masłowie. Eucharystia pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka odbyła się w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

Jan Paweł II podczas spotkania na lotnisku w Masłowie w 1991 r. dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, a podczas pełnej emocji homilii mówił o znaczeniu rodziny i nowego życia. Nawiązując do tego papieskiego przemówienia, bp Marian Florczyk zwrócił uwagę na fakt, że coraz częściej wraca się do tych słów, które zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście społecznym.

- Te słowa zostały tu wypowiedziane dwa lata po negocjacjach przy Okrągłym Stole i rozpoczęciu transformacji ustrojowej, wtedy, kiedy uczono nas wolności i w klimacie wolności wypowiedziane zostały te słowa, kiedy to burzono zasady moralne - mówił biskup.

Wierni, którzy zgromadzili się w świątyni, z rozrzewnieniem wspominają tamten dzień. Wielu wciąż pamięta pogodę i nastrój, jaki towarzyszył spotkaniu z papieżem.

- Był ogromny ukrop, po którym przyszło oberwanie chmury. Wszystkim wydawało się, że Jan Paweł II był zdenerwowany. Nie wiem, czy rzeczywiście tak było, ale ja w istocie odniosłam takie wrażenie - mówi jedna z mieszkanek Masłowa.

- Pamiętam wizytę Ojca Świętego w Masłowie, tak jak pamiętam przesłanie, które temu towarzyszyło - wspomina wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik. Jak mówi, obecność wiernych na spotkaniu w Masłowie, pomimo obecnej sytuacji pokazuje, że Polacy pamiętają i chcą kultywować, a przede wszystkim żyć zgodnie z naukami Jana Pawła II.

O wielkim znaczeniu papieskiej nauki, istocie rodziny w naszym życiu mówił wójt Masłowa, Tomasz Lato. Jak zaznaczył, ciężko jest wdrażać ją w codziennym, współczesnym życiu. Dodaje, że kolejne pokolenia powinny wyciągnąć z tych słów naukę przede wszystkim o pokorze i wyrzeczeniach.

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej modlitwie w Masłowie nie towarzyszyło spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Po zakończonej Mszy zgromadzeni przeszli przed pomnik Jana Pawła II, gdzie uroczyście odśpiewana została „Barka”, ulubiona pieśń Karola Wojtyły.

tekst za: radio.kielce.pl

>> Galeria zdjęć

>> Homilia Księdza Biskupa