Światowy Dzień Chorego w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

W niedzielę, 9 lutego 2020 r. w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie miały miejsce uroczyste obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego - ustanowionego z woli Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 od modlitwy różańcowej. Następnie o godz. 11.30 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. dr Jan Jagiełka - dyrektor domu. W czasie Eucharystii został udzielony Sakrament Chorych.

W homilii usłyszeliśmy przesłanie Papieża Franciszka o posłudze personelu medycznego i innych opiekujących się, którzy łagodnością, pokorą i dobrocią przynoszą ulgę w cierpieniu. W ten sposób Jezus Chrystus przychodzi do chorych ze swą bliskością zrozumieniem i wsparciem.

Druga część homilii przybliżyła zebranym życie i działalność błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, której relikwie znajdują się w kaplicy naszego domu od 1 lutego br. Błogosławiona Hanna Chrznowska była organizatorką domowej i parafialnej opieki nad cierpiącymi. Z jej inicjatywy odbyły się pierwsze w Polsce rekolekcje dla chorych. Marzyła o takim jak nasz domu z wczasorekolekcjami, rehabilitacją i pielęgnacją osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych. Po Mszy św. każdy mógł ucałować jej relikwie.

Nie mogło obyć się również bez uroczystego obiadu z deserem! Następnie wysłuchaliśmy poezji patriotycznej, recytowanej przez Pana Stanisława, przeplatanej wspólnym śpiewem przy akordeonie Pana Zygmunta.

Serdecznie dziękujemy Państwu Iwonie i Krzysztofowi oraz Uczniom SP w Rykoszynie za pomóc w organizacji spotkania!