W Kielcach spotkało się Grono Przyjaciół Seminarium

Grono Przyjaciół Seminarium spotkało się dzisiaj w kieleckiej katedrze, by wspólnie modlić się za dar kapłaństwa i nowe powołania. Mszy św. przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 koncertem kolęd. Następnie odprawiona została Eucharystia w intencji zgromadzonych, a kazanie do zgromadzonych wygłosił bp Jan Piotrowski.

- Do sprawowania Eucharystii i sakramentu pokuty potrzebni są kapłani. Im bowiem Pan Jezus dał ten mandat słowami „Czyńcie to na moją pamiątkę”, a w dniu zmartwychwstania udzielił im władzy odpuszczenia grzechów. Dla nas, kapłanów, to wszystko jest niczym niezasłużoną łaską, nawet jeśli tym darem został obdarowany człowiek słaby, kruchy w swej osobowości, jak ewangeliczne naczynie gliniane, o którym mówi święty Paweł w liście do Koryntian – mówił w homilii bp Piotrowski.

Spotkanie zakończył program artystyczny przygotowany przez alumnów. Wydarzenie było okazją do poznania alumnów, za których modlą się osoby z Grona Przyjaciół Seminarium. Przypomnijmy, że stowarzyszenie wspierające seminarium zostało założone 5 grudnia 1996 r. Obecnie liczy ono 6231 członków.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć