Wielopokoleniowy Koncert Kolęd

W dniu 19 stycznia 2020 r. w kościele św. Wojciecha w Kielcach odbył się Wielopokoleniowy Koncert Kolęd pt. „Nad Betlejem w ciemną noc”, który został zorganizowany przez nasze placówki.

Wykonawcami Koncertu byli: dzieci w grupach wiekowych, od trzylatków wzwyż, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola i Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Szarytki oraz połączone chóry - Chór Parafii św. Wojciecha i Chór Charité utworzony z rodziców i dziadków dzieci uczęszczających do Przedszkola i do Ogniska Wychowawczego, a także Siostry Szarytki. Prawie 60-osobowy Chór wystąpił pod batutą organisty Kamila Goli. Dzieciom akompaniował na akordeonie Grzegorz Michta, związany z kapelą Ciekoty.

Przystrojone w korony i aureolki dzieci śpiewały całym sercem na przemian z czterogłosowym chórem. Tytułową kolędę zaśpiewały wszystkie dzieci przedszkolne i ogniskowe. Po dwóch zwrotkach kolędy inicjatywę śpiewu tejże kolędy przejął chór. Kolejne kolędy naprzemiennie z chórem dzieci wykonywały w grupach wiekowych. Dzieci nie były wybierane, śpiewały wszystkie, które przyszły na koncert. Na zakończenie koncertu cały kościół zaśpiewał kolędę „Bóg się rodzi”.

Piękny Koncert spotkał się z wielkim zainteresowaniem, zgromadził tłumy ludzi. Dodatkowy klimat został wywołany wielobarwnym oświetleniem wnętrza kościoła. Ks. proboszcz Jan Tusień podkreślił, że tylu ludzi nie widział tutaj na żadnym koncercie. Tak też podały regionalne media: radio, telewizja, prasa. Taki koncert stanie się już tradycją Przedszkola i Ogniska Wychowawczego.