Wyjątkowa Pięćdziesiątnica w Kazimierzy Małej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zakończyła Okres Wielkanocny. Pięćdziesiątnica była w tym roku wyjątkowo radośnie przeżywana w parafii Wniebowzięcia NMP w Kazimierzy Małej.

Przed Sumą wierni zgromadzili się przed kościołem, skąd w procesji weszli do świątyni śpiewają hymn: „O, Stworzycielu, Duchu przyjdź”. Wszystkim towarzyszył znak spadających z chóru czerwonych płatków żywych  róż. To nawiązanie do starożytnego zwyczaju chrześcijańskiego praktykowanego od czasów starożytnych w katolickiej świątyni w Panteonie, która znajduje się w Rzymie. Czerwone płatki róż symbolizują zstąpienie Ducha Świętego w formie języków ognia na Maryję oraz na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku.

– Otwórzmy swoje serca i umysły na dary Ducha Świętego, które nas umacniają, dodają nam odwagi, byśmy wyszli ze swoich „Wieczerników” i wszędzie świadczyli o miłości, którą otrzymaliśmy od Ojca, Syna i Ducha Świętego – mówił ks. Krzysztof Balcer, proboszcz parafii. – Zabierzmy ze sobą płatki róż, niech one przypominają nam o naszym obowiązku świadczenia o Panu Bogu w codziennym życiu oraz o tym że do dawania świadectwa zostaliśmy uzdolnieni dzięki Darom Ducha Świętego – dodał kazimierski wicedziekan.

Największy dar Zmartwychwstałego Pana Jezusa dla wierzących to Duch Święty. To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wieczerniku. To On przemienił zalęknionych apostołów w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii oraz świadków gotowych zapłacić życiem za prawdę, którą głoszą. To On dziś czyni nas uczestnikami posłania Pana Jezusa, ludźmi misji. To On odpuszcza nam grzechy i leczy zranione serca. To On jest źródłem miłości w naszych sercach!

Kamil Dziula

>> Galeria zdjęć

>> Relacja filmowa