Za nami lipcowe czuwanie w Szczaworyżu

W dniu 8 lipca 2020 r. przed godziną 19.00 do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu zaczęli przybywać parafianie i goście. O godz. 19.00 ks. proboszcz Stanisław Kondrak rozpoczął kolejne w tym roku czuwanie modlitewne.

Lipiec to dla mieszkańców parafii Szczaworyż okres intensywnych prac polowych, ale mimo obowiązków i zmęczenia przyszli aby podziękować Swojej Matce za opiekę i prosić o siły na kolejne wyzwania, które przed nimi. Modlitwa różańcowa tym razem ze względu na podający deszcz była w kościele. Rozważane były Tajemnice Bolesne, a rozważania przygotowały Róże Różańcowe ze Skotnik Małych.

Mszę św. o godz. 20.00 koncelebrowało 7 prezbiterów pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Pytla . W czasie homilii ks. Pytel mówił o tym, że Bóg pochyla się nad człowiekiem. Nawiązując do ewangelii powiedział, że najbardziej przejawia się to w osobie Matki Bożej, a cud w Kanie Galilejskiej to potwierdza. Ks. proboszcz Stanisław Kondrak zaprosił na kolejne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, które odbędzie się 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 19.00.

Krzysztof Dziarmaga