Za nami VI Diecezjalna Pielgrzymka do Nowego Korczyna

Poświęcenie przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego nowo otwartego „Centrum Spotkań i Dialogu im. Pary Książęcej św. Kingi i Bolesława”, Msza św. i specjalnie błogosławieństwo złożyły się na obchody VI Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium.

Odbyły się one w ograniczonej w stosunku do ubiegłych lat formie, bez kulturowych i artystycznych atrakcji z udziałem młodzieży.

W homilii bp Jan Piotrowski przywołał postać św. Kingi, ukazując ją m.in. na tle „innych świętych kobiet”, czczonych w miesiącach letnich, przypominając cnoty, które były właściwe patronce sanktuarium, a które wciąż są pożądane: wierność, miłość, rozum, zdolność do czuwania. Biskup wskazał także na rolę rodziny, która pozostaje „najlepszą metodą ewangeliczną”.

Św. Kinga wybrała ewangeliczną drogę życia, którą wyniosła na szczyty czystości, zaakceptowane przez jej męża. W czasie średniowiecza nie był to wyjątek – mówił bp Piotrowski. Zachęcał także mieszkańców miasta i gminy, by stali się godni swej patronki, by żyli według jej zasad i w zgodzie z duchem Ewangelii.

Nie odbyła się tradycyjna procesja do źródełka św. Kingi ze względu na stan pandemii, ale wielu pielgrzymów udawało się tam indywidualnie, nawet z bardzo daleka, jak rowerzystka z Kielc, ze specjalną intencją do św. Kingi. Przejechała łącznie 140 km. Byli także m.in. pątnicy z Krakowa i Tarnowa.

Jak zapowiada kustosz ks. Paweł Majewski, toczą się starania o uczynienie św. Kingi patronką Nowego Korczyna, a stosowną decyzję podejmie Stolica Apostolska.

Nowy Korczyn naznaczony jest śladami obecności księżnej Kingi, która mieszkała tutaj ponad 20 lat. Kanonizowana przez Jana Pawła II w 1999 r. w Starym Sączu, w chwale świętości jest przypominana poprzez doroczną lipcową pielgrzymkę, ale i poprzez comiesięczne wtorkowe czuwania z udziałem wiernych i kapłanów z sąsiednich dekanatów.

tekst za: ekai.pl