Zakończyła się zbiórka elektrośmieci

Ponad 150  ton elektrośmieci zebrano podczas akcji prowadzonej w tym roku w diecezji kieleckiej. Dochód ze zbiórki w kwocie ponad 17 tysięcy złotych zostanie przekazany na wybudowanie studni w Afryce.

– Cały czas spływają do nas prośby o wybudowanie studni w różnych miejscowościach Afryki. Na ten moment weryfikujemy te prośby. Studnie budowane są w miejscowościach gdzie są np. szkoły. Dzięki temu dzieci nie muszą pokonywać wielu kilometrów,  żeby chodzić po wodę,  tylko mogą ten czas poświęcić na naukę. W Czadzie jest też problem wyznaniowy, ponieważ większość studni to własność muzułmanów, którzy każą sobie bardzo słono płacić za wodę – mówi Władysław Burzawa, diecezjalny koordynator zbiórki surowców wtórnych na misje.

Ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej podkreśla, że tego typu zbiórki są wypełnieniem słów papieża Franciszka, o których pisze w dokumencie „Laudato si". – Dzięki zbiórce udało się zrealizować kilka wspaniałych projektów, a kolejne przed nami. Wśród nich budowa domu dla bezdomnych w Zambii, gdzie od 30 lat posługuje siostra Judyta Bożek z naszej diecezji. Przypominamy też o zbiórce ubrań i makulatury, które można oddawać do kontenerów wystawionych przy kościołach – dodaje ks. Zygmunt.

W minionym roku dzięki zbiórkom udało się wybudować studnie w Czadzie i Republice Południowej Afryki, a także oddział okulistyki w szpitalu na Jamajce, gdzie posługują misjonarze z naszej diecezji.

tekst za: em.kielce.pl

Każdy, kto chciałby wesprzeć budowę domu
dla bezdomnych niepełnosprawnych ludzi w Lusace w Zambii
może to zrobić wpłacając pieniądze na konto
Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej
z dopiskiem dar dla S. Judyty
PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła