„Zostań Rodziną Zastępczą”

Starosta Kielecki jest organizatorem akcji pod nazwą „Zostań Rodziną Zastępczą”, której celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego i poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane losem dzieci i chęcią niesienia im pomocy, mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (ul. Wrzosowa 44), tel. 41-200-17-13, poziom „0”, pokój 45, e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl od poniedziałku - do piątku w godz. 7.15 - 15.00.

Patronatem Honorowym objął tę Akcję Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

ks. dr Artur Skrzypek
DYREKTOR WYDZIAŁU DS. MAŁŻEŃSTW I RODZIN
KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH