Czekoladowe baranki Caritas

Zachęcamy do nabywania baranków Caritas, które dotarły już do wszystkich parafii. Zgodnie z tradycją baranka umieszczamy w koszyku wielkanocnym z tzw. „święconką”. Jest on symbolem Ofiary Chrystusa złożonej za nas na Krzyżu.  

Dochód z tego wielkanocnego dzieła miłosierdzia przeznaczony jest na dofinansowanie kolonii i pomoc dla dzieci z rodzin ubogich.