Czuwanie margaretkowe z bł. ks. Józefem Pawłowskim

W piątek, 17 marca 2017 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach po raz kolejny na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie Wspólnot Margaretkowych.

Szczególnym patronem i przewodnikiem w czasie modlitwy był bł. Ks. Józef Pawłowski - prezbiter z grona 108 męczenników II wojny światowej, pochodzący z miasta Proszowice.

Wspólne czuwanie rozpoczęliśmy rozważaniami o Męce Pańskiej oraz Drogą Krzyżową. W czasie konferencji ks. dr Miłosz Hołda podzielił się doświadczeniem wsparcia modlitewnego od grup margaretkowych ze swojej rodzinnej parafii w Proszowicach, jak również z parafii św. Jadwigi w Kielcach, gdzie obecnie posługuje. Spłacając dług wdzięczności wobec tych, którzy się modlą za Kapłanów, przybliżył nam postać bł. ks. Józefa Pawłowskiego, podkreślając, że szczególnym rysem jego duchowości było miłosierdzie. Następnie zebrani uczcili poprzez ucałowanie Relikwie Krzyża Świętego.

O godzinie 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr. Zdzisława Sidła - proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach. Słowo Boże wygłosił ks. dr Miłosz Hołda. W homilii mówił: „Módlmy się za kapłanów, aby żaden z nich, ani na chwilę, nie przestał wierzyć najpierw w Boga, w Jego miłość i w Jego moc. Módlmy się, żeby kapłani nie przestawali wierzyć w samych siebie, w swoje kapłaństwo, w to, że to ma sens i jest Bogu potrzebne. Prośmy w intencji wszystkich kapłanów, żeby żaden z nich nigdy nie przestał wierzyć w ludzi, do których został posłany”. W czasie Mszy św. przyrzeczenie modlitwy w intencji ks. Zdzisława Sidła złożyła Wspólnota Margaretkowa z parafii Smardzowice. Liturgię ubogacił śpiewem chór parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było błogosławieństwo lourdzkie, w czasie którego modliliśmy się pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek Nowenną do Pana Jezusa Cierpiącego. Odmówiliśmy także Kompletę.

Uczestnicy czuwania po zakończeniu spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez Członków Wspólnot Margaretkowych.

W czuwaniu wzięli udział wierni oraz kapłani z parafii:
_ pw. Św. Idziego w Tczycy z ks. Krzysztofem Tobołą
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach z ks. Wojciechem Oczkowiczem
- pw. Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach z ks. dr. Zdzisławem Sidłem
- pw. bł. Ks. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie z ks. kan. Leszkiem Dziwoszem
- pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach z ks. dr. Miłoszem Hołda
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu z ks. Andrzejem Michniewskim (diecezja sosnowiecka)
- pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szreniawie (diecezja sosnowiecka).