Kieleccy księża z wizytą w Kazachstanie

W dniach 9-18 lutego 2019 r. 4 księży z naszej diecezji udało się z wizytą do Kazachstanu. Przebywają oni w parafii św. Antoniego w Kokczetawie.

Znajduje się tam kościół oraz plebania wybudowana przez ks. Zygmunta Kwiecińskiego - wieloletniego misjonarza, a obecnie proboszcza w Piekoszowie i dziekana dekanatu piekoszowskiego. Po powrocie ks. Kwiecińskiego do Polski placówkę objął kolejny misjonarz z naszej diecezji - ks. Wojciech Skorupa, obecnie dyrektor administracyjny WSD w Kiecach.