Ks. Łukasz Zygmunt w Imbramowicach: Dziękujemy wam, że rozumiecie nas i znaczenie daru kapłaństwa

W piątkowy wieczór, 15 lutego Wspólnota Margaretkowa, wierna swoim zobowiązaniom modlitwy za kapłanów, zgromadziła się w imbramowickim klasztorze na comiesięcznym czuwaniu modlitewnym.

Tego dnia  w szczególny sposób swoje modlitwy kierowaliśmy przez wstawiennictwo dwóch męczenników za wiarę: bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka, którzy do końca wytrwali w Chrystusowym kapłaństwie aż do przelania krwi.

W atmosferę modlitwy wprowadziły nas Siostry Norbertanki, które dalszej części czuwania polecaliśmy Panu Bogu, z racji poprzedzającego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Drogą Krzyżową, naznaczoną męczeńską krwią wspomnianych wyżej męczenników, poprowadził nas ks. Krzysztof Toboła, który wszystkich pielgrzymów o godz. 20.00 przywitał i wprowadził w treść czuwania.

O godz. 20.15 rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. W pięknych słowach powiedział nam o życiu i męczeńskiej śmierci Ojców Franciszkanów z Pariacoto. Expresis verbis jako uczestnik wielu misyjnych wyjazdów mówił o sytuacji, w której przyszło posługiwać i oddawać życie bł. Zbigniewowi i bł. Michałowi. Po konferencji wierni mogli ucałować relikwie bł. Męczenników oraz otrzymać pamiątkowy obrazek z ich wizerunkiem.

Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, w której przy ołtarzu stanęło 14 prezbiterów. Ks. Łukasz Zygmunt przewodniczący zgromadzenia liturgicznego wygłosił Słowo Boże, w którym odniósł Ewangelię dnia do sytuacji, którą przeżywała Wspólnota Margaretkowa. Mówił: „Przybywacie tu z różnych stron naszej diecezji, aby poznawać ludzi świętych, którzy umiłowali kapłaństwo, aby modlić się i trwać przy nas kapłanach na drodze naszego uświęcenia. Dziękujemy wam, że rozumiecie nas i znaczenie daru kapłaństwa”.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się wspólnie o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych, polecając szczególnie  siostry norbertanki  oraz nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele. Czuwanie zakończyło błogosławieństwo lourdzkie oraz Kompleta. Po zakończonym czuwaniu spotkaliśmy się wspólnie w spichlerzu na poczęstunku przygotowanym przez Członków Wspólnot Margaretkowych.

W czuwaniu Wspólnot Margaretkowych wzięli udział kapłani i wierni z parafii:
- pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach - Ks. prał. Grzegorz Pałys
- pw. Bożego Ciała w Busku- Zdroju - Ks. Andrzej Kaleta
- pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu - Ks. Stanisław Lodziński
- pw. Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach – Ks. Łukasz Duraj
- pw. Św. Idziego w Tczycy - Ks. Krzysztof Toboła
- pw. Św. Józefa w Kielcach
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu - Ks. Andrzej Michniewski (diecezja sosnowiecka)
- pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szreniawie
- Ks. Kan. Władysław Ogonowski
- Ks. Kan. Adolf Drożyński
- Ks. Grzegorz Kozik
- Ks. Jan Błaszczyk (diecezja sosnowiecka)
- Ks. Mariusz Kafel (diecezja sosnowiecka)
- Ks. Krzysztof Pasek (diecezja sosnowiecka)
- Ks. Janusz Stach - Kustosz Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach