Mamy 4 nowych diakonów!

Czterech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach otrzymało 12 maja 2018 r. święcenia diakonatu z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

- „Dobrowolne przyrzeczenia składane przez Was, po latach przygotowań duchowych i intelektualnych rodzą przywileje i zobowiązania. Zobowiązania do czystości, posłuszeństwa i modlitwy codzienną Liturgią Godzin. Życie dla Chrystusa i Kościoła w posłudze diakońskiej nie oznacza jakiegoś szczególnego komfortu, ale drogę wierności, służby, współczucia, prawdy i ewangelicznej gorliwości” – mówił podczas homilii bp Jan Piotrowski.

- „To bardzo ważny dzień w naszym życiu. Czekaliśmy na niego przygotowując się przez pięć lat naszej formacji. Dziękujemy Bogu  za wszystkie łaski i Jego wsparcie” – powiedział nowowyświęcony diakon Adam Majewski.

Słowo diakon z języka greckiego znaczy: sługa. Ci, którzy przyjmują pierwszy stopień sakramentu święceń zostają uświęceni mocą Ducha Świętego oraz posłani, aby w Kościele byli sługami słowa, sakramentów i miłości bliźniego. Diakoni mogą głosić i wyjaśniać Słowo Boże w homilii, udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki małżeńskie, posługiwać Biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu Mszy świętej oraz rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Opiekują się także chorymi i ubogimi. Diakoni są zobowiązani do życia w bezżeństwie i czystości. Podtrzymaniem w przyjaźni z Bogiem jest dla nich Liturgia Godzin, czyli codzienna modlitwa, zanoszona o różnych porach dnia w jedności z Chrystusem i Kościołem.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć