Misterium Męki Pańskiej w Katedrze

W piątek, 16 marca 2018 r. w Bazylice Katedralnej zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez młodzież z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Siostry Nazaretanki.

Powędrowaliśmy za Chrystusem, słuchając Jego słów, spotykając na tej drodze tych, którzy okazali mu współczucie: Matkę Jezusa, Szymona, Weronikę, niewiasty. Mogliśmy doświadczyć przejmującego spotkania z Cierpiącym Jezusem poprzez gesty, symbole, a nade wszystko tradycyjny śpiew. 

Te modlitewne spotkania zgromadziły dużą liczbę wiernych - nie tylko z naszej parafii ale również z całego miasta i okolic.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego modlitewnego spotkania.

Misterium Męki Pańskiej można będzie jeszcze zobaczyć w najbliższy piątek - 23 marca - w kościele parafialnym pw. św. Jana z Dukli w Bęczkowie.

tekst za: www.kielcekatedra.pl

>> Galeria zdjęć