Modliliśmy się za Kościół Prześladowany

W niedzielę, 10 listopada 2019 r. w Kościele w Polsce obchodziliśmy XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W bieżącym roku dzień ten poświęcony był sytuacji chrześcijan w Sudanie Południowym.

Przed kościołami w całej Polsce odbyła się zbiórka ofiar na Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie"