Nominacje personalne

Biskup Kielecki Jan Piotrowski w ostatnim czasie dokonał następujących nominacji:

Ks. dr Sebastian Wieczorek - Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Ks. mgr Paweł Samiczak - Referentem ds. ekumenizmu w diecezji kieleckiej.