Nowy kierunek studiów na UKSW

„Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, kościoły będą puste” – te słowa św. M. Kolbego stały się inspiracją do stworzenia propozycji nowych studiów teologicznych pod nazwą: Katolicka Telewizja Internetowa.

Są to pierwsze w Polsce, elitarne studia dla ludzi, którzy interesują się dziennikarstwem, mediami, a przede wszystkim są zafascynowani przekazem telewizyjnym. Studia prowadzone będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski zachęca do zapoznania się z niniejszą ofertą.

>> Studia „Katolicka Telewizja Internetowa"