BALICE, Św. Stanisława b. m.

Adres:
28-114 Gnojno, Balice nr 1
tel. 41-353-17-26
liczba mieszkańców: 1 600

Proboszcz:
ks. Stanisław Idziak, mgr teol., ur. 1968 (Podlesie), wyśw. 1995, mian. 2017

Rys historyczny:
Kościół został wzniesiony w 1923 r. 19 marca tegoż roku parafię w Balicach erygował bp Augustyn Łosiński. Świątynia była dwukrotnie:  w 1931 r. i 1933 r. trawiona przez pożary. W 1935 roku bp Łosiński konsekrował kościół. Świątynia powstała w wyniku przebudowy pałacu dworskiego, który wybudował hrabia Lubieniecki w XIX w. ówczesny właściciel Balic. Jak podaje ksiądz Jan Wiśniewski w „Historycznym opisie kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem” wydanym w 1929 roku, „jeden z Lubienieckich, spokrewniony z Sobieskimi, otrzymał za żoną w posagu obraz Koronowania NMP malowany na desce, kształt mający tryptyka”. Według tradycji obraz ten miał służyć do modlitwy podczas wyprawy wiedeńskiej. Prawdopodobnie dla tego wizerunku Maryi w klasycystycznym pałacu zbudowano kaplicę. Odbywały się w niej nabożeństwa, ponieważ we wsi nie było wówczas kościoła.

Odpusty: św. Stanisława BM – 8 maja;
Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia

Czy wiesz, że…
Włodzimierz hr. Lubieniecki fundator kościoła był uczestnikiem Powstania Styczniowego a także był dziadkiem mjr Henryka Dobrzyńskiego "Hubala".

Obraz z Balic znajduje się w Bazylice Katedralnej w Kielcach przedstawia koronację Matki Boskiej oraz św. Wojciecha i św. Stanisława. Podziwiać je można na ścianie w północnej nawie świątyni.