KIDÓW, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
42-436 Pilica, Kidów, ul. Starowiejska 4
tel. 32-673-56-12

liczba mieszkańców: 1 083

Proboszcz:
ks. Zbigniew Grzesiński, mgr teol., ur. 1968 (Włoszczowa), wyśw. 1994, mian. 2013

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele w Kidowie zamieszczona jest w wykazach świętopietrza z lat 1326-1327. W dokumentach tych zapisano, iż plebanem był „Paweł zwany Pawełkiem”. Według zapisków historycznych murowany kościół wybudowany został w 1440 r. pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

W 1612 r. w Kidowie została utworzona parafia. Murowany kościół został konsekrowany przez miejscowego biskupa. W tym czasie wzniesione zostały zabudowania parafialne, między innymi dom parafialny, dom proboszcza i wikarego. Parafia należała do dekanatu wolbromskiego, a proboszczowie z Kidowa byli archidiakonami kolegiaty w Pilicy.

W 1735 r. wybudowany zostaje nowy kościół, który przetrwał do dziś. Jego fundatorką jest Maria Józefa Sobieska z Wesslów – dziedziczka Pilicy. Świątynia powstała z „kamienną zakrystią pokrytą gontem” pod nadzorem Mikołaja Etehona. Rozbudowa kościoła nastąpiła w 1881 r. za posługi proboszcza Feliksa Szumańskiego, który zwiększył kościół „o cztery okna z wieżą i dzwonnicą”. Świątynia została konsekrowana przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego. Na kolejną rozbudowę kościół czekał do 1938 r. Po wojnie kościół odnowiono i wyremontowano. Obecnym patronem świątyni jest św. Mikołaj, którego obraz znajduje się w głównym ołtarzu. Tam znajduje się również obraz namalowany na metalowej blaszce – obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVIII w.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia;
Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia;
w kaplica w Wierzbicy: po wspomnieniu św. Zofii – w niedzielę po 15 maja
w kaplica w Solcy: po wspomnieniu św. Marii – w niedzielę po 22 lipca
w kaplica w Jasieńcu: w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego

Czy wiesz że...
Wota zgromadzone w świątyni świadczą, że kult Matki Bożej był obecny od bardzo dawna, co najmniej od 1640 r. Z tego, bowiem roku pochodzi ofiarowany przez jednego z wiernych ryngraf z odpowiednią adnotacją.