KOCINA, Św. Barbary dz. m.

Adres:
28-520 Opatowiec, Kocina nr 111
tel. 505-968-490

liczba mieszkańców: 446

Proboszcz:
ks. Wojciech Michalski, ur. 1955 (Katowice), wyśw. 1981, mian. 2001

Rys historyczny:
Według zapisków historycznych, w Kocinie już pod koniec XII w. stała  kaplica przeznaczona do modlitw przez pierwotnych właścicieli, prawdopodobnie królewskich rycerzy. Pierwszy drewniany kościół ufundowali dopiero właściciele Piotr i Jan Kocińscy w 1403 r. W tym też roku została erygowana parafia. Świątynia była pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

W XVII w. w czasie wojen kozackich i najazdu szwedzkiego, parafią prawdopodobnie administrowali proboszczowie z sąsiednich miejscowości. Kościół ten, nie przetrwał do naszych czasów. Świątynia w tym czasie została zniszczona. W 1611 r. wybudowano nowy, drewniany kościół na miejscu dotychczasowej świątyni.

Obecny kościół został zbudowany w 1672 r. kosztem ks. Franciszka Kaliszewicza, kanonika wiślickiego. Nowy kościół p.w. Św. Barbary konsekrował  w 1672 r. bp krakowski Andrzej Trzebnicki który ofiarował nowej świątyni m.in. sprzęt liturgiczny.   

Pod koniec XVIII i na początku XIX w. świątynia mocno ucierpiała podczas działań wojennych. W pierwszej połowie XIX w. kościół został staraniem właścicieli np. hr. F. Pusłowskiego i parafian gruntownie odnowiony. Z okazji jubileuszu 500 lecia parafii  w 1903 r. zbudowano dzwonnicę, chór w kościele, zakupiono nowe organy oraz nowy dzwon.

Kościół jest murowany, barokowy, jednonawowy, na rzucie prostokąta. Ołtarze, główny i dwa boczne, barokowe. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem z XV w., odnowiony w 1989 r. We wnętrzu świątyni zachowało się kamienne gotyckie antepedium ołtarzowe, późnogotycka kamienna chrzcielnica oraz Pieta.

Odpust: św. Barbary – 4 grudnia

Czy wiesz że...
Po klęsce powstania styczniowego, żołnierze carscy uwięzili ówczesnego proboszcza ks. S. Wrzoska wraz z organistą, za czynny udział w powstaniu styczniowym. Schwytani w parafii Ciężkowy w 1868 r. zostali straceni.