OLESZKI, Najświętszego Serca Jezusa

Adres:
28-100 Busko–Zdrój, Oleszki nr 9
tel. 41-378-73-39

liczba mieszkańców: 1 460

Proboszcz:
ks. Bogusław Koper, KHW, ur. 1963 (Szczekociny), wyśw. 1988, mian. 2003

Rys historyczny:
Pierwsze plany powołania w Oleszkach parafii pojawiły się już w 1939 r. Wierni z okolicznych miejscowości, aby uczestniczyć we Mszy św., musieli udawać się aż do kościoła w Busku Zdroju. Odległości były dość znaczne. Z najodleglejszych zakątków parafii trzeba było przebyć kilkanaście kilometrów, aby znaleźć się w świątyni. Starania ówczesnego proboszcza buskiej parafii, ks. Antoniego Otrembskiego, niestety nie zostały zakończone sukcesem. Wszystkie plany przekreślił wybuch wojny.  Lata powojenne też nie były zbył łaskawe, aby myśleć o utworzeniu parafii. Dopiero w latach 80 tych ubiegłego wieku marzenia o nowej świątyni nabrały realnych kształtów.  W 1982 r. w Kostkach Dużych, w budynku, w którym kiedyś mieściła się  szkoła, przyjeżdżający z Buska Zdroju w niedziele i święta ksiądz odprawiał Msze św. Równocześnie czyniono starania o nabycie terenu pod budowę kościoła i plebanii. W kronice parafialnej czytamy: „W lipcu 1983 r. został skierowany do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ks. Maciej Foryś”. Ówczesny dziekan parafii Busko Zdrój, ks. Gosek, za zgodą bpa Stanisława Szymeckiego, wyznaczył ks. Forysia do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego w Oleszkach. Ksiądz, pełniąc funkcję wikarego w Busku, równocześnie dojeżdżał do Kostek Dużych, by odprawiać Mszę św. Nadzieja na rychłe wybudowanie kościoła nabrała realnych kształtów, a to za sprawą dwóch rodzin: Lechowskich oraz Morusów z Oleszek. Podarowały one teren pod budowę kościoła i plebanii. Działka szybko została wydzielona z gruntów ornych ofiarodawców i można było przystąpić do pierwszych prac. 

17 czerwca 1984 r. bp Stanisław Szymecki poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. Szybko wybudowano tymczasową kaplicę, która oficjalnie funkcjonowała… jako magazyn materiałów budowlanych. Kilka miesięcy później bp Szymecki wyraził zgodę, aby ks. Maciej Foryś zamieszkał w Oleszkach i mógł codziennie sprawować Eucharystię.

Od października tego roku prowadzone są już parafialne księgi.  Po zakończeniu formalności związanych z przekształceniem gruntów ornych na własność parafii rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej na budowę kościoła i plebanii.  14 maja 1985 r. tymczasową kaplicę, która powstała dzięki ofiarom wiernych, poświęcił bp Mieczysław Jaworski. Budowę plebanii zakończono w 1989 r. Od razu zaczęto gromadzić materiały pod budowę kościoła. Rozpoczęte prace kontynuował następca ks. Macieja Forysia, ks. Jerzy Sikora. Dzięki ofiarom wiernych, którzy z entuzjazmem zabrali się do pracy przy budowie kościoła, wzniesione zostały mury świątyni. Przez czas posługi ks. Sikory świątynia w Oleszkach wypiękniała. Otynkowano i pomalowano wewnętrzne mury, zamontowano okna, nagłośnienie, ułożono marmurową posadzkę. Od 1 grudnia 2003 r. prace kontynuował ks. Bogusław Koper.

Odpust: Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po oktawie Bożego Ciała