Przyjaciele seminarium spotkali się w nowym roku

Członkowie Grona Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach złożyli sobie noworoczne życzenia.

Doroczne spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się walnym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Po obradach delegatów, przyszedł czas na wspólne kolędowanie w Bazylice Katedralnej. Po nim odbyła się Msza św., której przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W homilii podziękował członkom stowarzyszenia za okazywane seminarium wsparcie. – „Dziękuję wam serdecznie za nieoceniony dar waszej modlitwy i materialnego wsparcia dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego, które w tym roku już po raz 290. formuje kleryków diecezjalnych" – mówił w słowach skierowanych do uczestników Eucharystii.

W rozmowie z naszym reporterem biskup dodawał, że formacja nowych kapłanów jest jedną z najważniejszych potrzeb dzisiejszych czasów. – „Nie jest ona współcześnie łatwa, ponieważ żyjemy też duchem świata, który przenika wszędzie. Drzemie on trochę i we mnie, i w wychowawcach, a także tych, którzy tu przychodzą. Zaplecze duchowe i dobry przykład musi być obecny w życiu Kościoła kieleckiego i tych, którzy chcą pomagać seminarium. Chodzi o to, by wyszedł stąd dobry ewangelicznie kapłan" – zaznaczył.

Po Mszy św. uczestnicy udali się do budynku WSD, gdzie złożyli sobie noworoczne życzenia. Ks. dr Adam Perz, ustępujący prezes stowarzyszenia, zwracał uwagę na ogromną rolę, jaką w życiu seminarium pełni zaangażowanie osób świeckich, okazywane w modlitwie i wsparciu materialnym. – „Dzięki pieniądzom przekazywanym przez członków, alumni mogą opłacić czesne czy dokonać jakichś drobnych zakupów" - wyjaśniał ks. Perz.

Spotkanie zwieńczył występ artystyczny w wykonaniu alumnów. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach liczy sobie około 6 tysięcy członków.

Piotr Wójcik
tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć