Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Wspólnymi nieszporami w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej w Kielcach rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwu, w którym udział wzięli duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich, przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to cykliczne święto ekumenizmu.  Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

– „Już od ponad stu lat kościół włącza się w coroczne modlitwy o jedność chrześcijan.  Dlaczego my to robimy? Dlatego,  że Pan Jezus chciał,  żeby jego uczniowie byli jednością  i o to się modlił do Ojca. My odczytujemy wolę Chrystusa bardzo wprost i jednoznacznie. Podział chrześcijan jest pewnym skandalem,  sytuacją z którą my nie możemy się pogodzić i przejść nad nią do porządku dziennego” – mówił ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, przewodniczący Diecezjalnej Rady Ekumenicznej. – „Oczywiście  należy pamiętać, że wszyscy chrześcijanie do pewnego stopnia już są jednością, bo ta jedność jest w Bogu.  Ale do tej jedności, którą już mamy w Panu Bogu potrzebna  nam jest jeszcze jedność widzialna, ta którą  chcemy osiągnąć tu na ziemi, tak abyśmy mogli stanąć przy jednym stole Eucharystii,  abyśmy mogli razem wielbić Pana Boga i  razem spożywać z tego samego chleba i z tego samego kielicha” – dodał ks. profesor.

Ks. Kantyka zwrócił uwagę również na to, że starania i modlitwa o jedność chrześcijan nie ograniczają się tylko do tych kilku dni. – „Takie skoncentrowanie modlitwy w jednym tygodniu w roku wcale nie oznacza,  że poza tym jednym tygodniem sprawa jedności chrześcijan jest nieważna.  Wręcz przeciwnie: taka oktawa modlitw o jedność chrześcijan ma nam przypomnieć, że ten wysiłek, który wszystkie kościoły wyznaniowe podejmują od wielu lat jeszcze nas  nie doprowadził do celu i wobec tego potrzebna jest dalsza praca nad zjednoczeniem chrześcijan”.

Tegorocznym hasłem wydarzenia są słowa: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Cytat zaczerpnięty z piętnastego rozdziału Księgi Wyjścia został wybrany przez chrześcijan z Karaibów.

Iwona Gajewska-Wrona
tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć