Światowy Dzień Chorego w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

W niedzielę, 11 lutego 2018 r. w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie uroczyście świętowano XXVI Światowy Dzień Chorego.

Na uroczystej Mszy św. zebrali się wszyscy przebywający w Domu Pomocy Społecznej, Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, lokalach aktywizujących oraz osoby niepełnosprawne, ich rodziny i wolontariusze z Kielc, Suchedniowa i okolicy, związani  z działalnością Domu.

W czasie Mszy św. został udzielony Sakrament Chorych, a na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W homilii ks. dr Jan Jagiełka, Dyrektor Domu, przekazał przesłanie papieża Franciszka z okolicznościowego orędzia oraz opowiedział o objawieniach Matki Bożej w Lourdes.

Po posiłku i ogłoszeniach odbyła się projekcja prezentacji o pielgrzymce do Fatimy w 2017 r.