XX Pielgrzymka Pokutna do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy

Blisko 300 osób z ok. 20 parafii naszej diecezji oraz goście z innych diecezji wzięli udział w jubileuszowej XX Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy.

Modlitwie pielgrzymów przewodniczyli bp Jan Piotrowski i o. Stanisław Piętka OFMConv – prezes Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Bp Piotrowski witając pielgrzymów podkreślił, że tak, jak uczy św. Paweł apostoł, chcemy się modlić i nawracać oraz napełniać nadzieją. W homilii nawiązał do stulecia powołania Rycerstwa Niepokalanej oraz do życia i postawy wiary św. Maksymiliana Kolbego.

Przypomniał, że święty założył Rycerstwo Niepokalanej 16 października 1917 r., w roku objawień fatimskich. – „Pragnął gorąco, aby w życie ludzi ochrzczonych wcielać ideał i piękno wzoru, jakim jest Niepokalana”, będąca dla nas zawsze „wzorem doskonałym”. – „Od chwili chrztu świętego wszyscy bez wyjątku jesteśmy zaproszeni, aby być w szkole Maryi i uczyć się Jezusa, jak powtarzał i uczył Ojciec Święty Jan Paweł II” – podkreślał bp Piotrowski. Zauważył także, że „Eucharystia i dar Bożego Słowa są pierwszą katechezą o Jezusie”, oraz że bardzo potrzebna nam wszystkim jest świadomość, kim jesteśmy, jako chrześcijanie”. Tę świadomość posiadł św. Maksymilian Kolbe, dlatego „dokonywał pięknych i trudnych wyborów i rozpoczynał dzieła apostolskie często niezrozumiałe dla innych”.

Podczas Mszy św. nastąpiło przyjęcie nowych członków do grona Rycerstwa Niepokalanej oraz odznaczenie ks. Pawła Kolanowskiego – przez 18 lat asystenta diecezjalnego RN w diecezji kieleckiej – Medalem Zasłużonego dla Rycerstwa. Obecnie funkcję asystenta pełni ks. Sebastian Seweryn. Po Mszy św. w strugach deszczu odbyła się droga krzyżowa po Kalwarii Świętokrzyskiej.

Kalwaria Świętokrzyska została zbudowana na wzgórzu (251 m n p m), w pobliżu zabezpieczonej i wstępnie wyremontowanej zabytkowej kaplicy Oraczewskich oraz zbudowanego wcześniej (lata 70 XX wieku) kościoła w Morawicy.

Okazałe kaplice – stacje Męki Pańskiej, wykonano z morawickiego wapienia, w szczycie figur umieszczono bryłki z fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie. W stacje wmurowano płaskorzeźby obrazujące Mękę Pańską oraz tablice granitowe z nazwą i tekstem biblijnym, którego wyboru dokonał ks. prof. Stanisław Czerwik. Na stacji XV umieszczono figurę Chrystusa mierzącą 2,4 metry i ważącą 1,5 tony. W 1997 r. Kalwarię Świętokrzyską poświęcił bp Kazimierz Ryczan.

dziar
tekst za: ekai.pl

Zobacz: Galeria zdjęć