Za nami kolejne czuwanie modlitewne w Szczaworyżu

W środę, 13 września 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu odbyło się piąte w tym roku czuwanie modlitewne.

Piotr Szumilas w przygotowanym referacie przybliżył historię Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Młodzaw Małych. Wizerunek Matki Bożej Bolesnej ze świątyni w Młodzawach Małych od XVII w. przyciąga pątników z Ponidzia i Polski o czym świadczą inskrypcje na murach zewnętrznych oraz wewnątrz świątyni, a pochodzą z różnych lat. Maryja na obrazie lewą rękę ma na sercu przebitym mieczem, a prawą na stole z narzędziami męki Chrystusa. W tej świątyni Matka Boża Bolesna w cudami słynącym obrazie oczekuje na swoje dzieci - również na nas, dając od wieków dowody matczynej miłości – lecząc i uzdrawiając potrzebujących.

Wspaniała umuzykalniona Rodzina Kawaśniewskich z Konar uczciła Matkę Bożą wykonując pieśni ku Jej czci. W czasie modlitwy różańcowej po dróżkach rozważane były tajemnice radosne, a rozważania przygotowały róże różańcowe z Konar.

Mszę św. o godz. 20.00 koncelebrowało 7 prezbiterów pod przewodnictwem ks. Franciszka Sałęgi – kapelana policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski w homilii mówił, że królestwo Maryi buduje się postępując zgodnie z przykazaniami i miłując Boga, a na co dzień nie można oddzielać religii od życia. W czasie czuwania wszyscy modlili się za Śp. Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Ks. Andrzej przypomniał, że Śp. Ksiądz Biskup swoim życiem dawał przykład jak odważnie kochać Boga i Ojczyznę i uczył nas prawdziwego patriotyzmu.

W czuwaniu modlitewnym wzięło udział 100 osób z parafii z Kielc, Ćmińska, Nowego Korczyna, Buska-Zdroju, Miechowa i mieszkańcy parafii Szczaworyż. Na czuwanie przybyli w uroczystych strojach Rycerze Kolumba. Na zakończenie ks. proboszcz Stanisław Kondrak serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, modlitwę i zaprosił na kolejne spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17.00 11 października. Będzie to ostatnie spotkanie w tym roku.