Zakończyły się tegoroczne "rejonówki"

Zakończyły się Konferencje rejonowe dla księży diecezji kieleckiej, które miały miejsce w dniach 12-14 listopada 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i parafii Grobu Bożego w Miechowie.

Wśród kilku tematów spotkań, znalazł się temat wytycznych ws. Zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec małoletnich.

Spotkania rozpoczynały się o godz. 9.45 Modlitwą przedpołudniową z Liturgii Godzin. Następnie ks. dr Mirosław Cisowski przedstawił poszczególne punkty konferencji. Jako pierwszy zabrał głos Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który podziękował księżom za przybycie, jak również zachęcił do większego zaangażowania w różne wydarzenia diecezjalne. Przypomniał o obowiązku uczestniczenia Konferencjach rejonowych, który wynika z Zarządzeń Posynodalnych Biskupa Kieleckiego.

Pierwszy, dwupunktowy referat pt. „Eucharystia, stół i uczta zmartwychwstałego Pana" wygłosił ks. Marian Królikowski, Przełożony Generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia” św. Pawła w Kielcach (w Miechowie - ks. Sylwester Wójcik). Po nim nastąpiła prezentacja Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 „Wielka Tajemnica Wiary”, którą przedstawił ks. dr Mirosław Cisowski, Dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej.

Po przerwie ks. Dariusz Gącik, Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej w bardzo zwięzły sposób przedstawił referat pt.: „Podstawy prawne dotyczące postępowania wobec oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia". W dalszej części konferencji, praktyczne spojrzenie na tą problematykę przedstawił ks. dr Artur Skrzypek, Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, wygłaszając referat pt. „Praktyka działania Delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży".

Swój udział w Konferencji mieli również świeccy: Beata i Janusz Barwinek, którzy zachęcali do promowania tzw. „Spotkań Małżeńskich” dla małżeństw w parafiach, które mają na celu nauczenie dialogu, jako sposobu komunikacji w małżeństwie i więzi z Bogiem oraz Anna Sokołowska-Smołkowska, Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, który w swych działaniach wspiera kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziny po przysposobieniu i dzieci adopcyjne m.in. poprzez poradnictwo, psychoterapię a także spotkania integracyjne.

Po podaniu komunikatów duszpasterskich przez ks. dr. Mirosława Cisowskiego, ks. dr. Stanisława Słowika, ks. Waldemara Wiśniowskiego, ks. dr. Marcina Rokitę, a także podsumowaniu, modlitwie oraz błogosławieństwie udzielonym przez Biskupa Ordynariusza, konferencję zakończono.

ktka

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

Foto: Ks. Krzysztof Tkaczyk