Abp Henryk Jagodziński przy grobie św. Jana Pawła II: W Ghanie do dzisiaj pamiętają wizytę papieża

Doskonałym przykładem wypełnienia nakazu misyjnego Chrystusa był św. Jan Paweł II, który jako następca św. Piotra odbył 104 podróże apostolskie poza granice Włoch, a we Włoszech 95 – mówił abp Henryk Jagodziński, sprawując Mszę św. w języku polskim w Bazylice św. Piotra, przy grobie św. Jana Pawła II.

Pochodzący z diecezji kieleckiej Nuncjusz Apostolski Henryk M. Jagodziński przebywa obecnie w Stolicy Apostolskiej, z racji m.in. otrzymania nominacji na stanowisko Nuncjusza Apostolskiego w Republice Południowej Afryki i Lesotho. Zmieni miejsce dotychczasowego posługiwania, zatem wkrótce pożegna Ghanę. Dzisiaj miał okazję spotkać się na Eucharystii z Polakami i Polonią.

- W dzisiejsze święto szczególnie wybrzmiewa Chrystusowy nakaz misyjny przekazany nam przez św. Marka Ewangelistę: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” – mówił nuncjusz w homilii.

Zauważył, że pokolenia uczniów Chrystus niosły Ewangelię na krańce świata i niejednokrotnie oddały za nią życie. - Dotarła ona także do Afryki, gdzie głosząc Ewangelię pracuję już od kilku lat - dodał.

Przypomniał, że dzisiejsza Ewangelia mówi o spotkaniu z Jezusem i o znakach, które towarzyszyły działalności apostołów oraz o dwóch bardzo ważnych sprawach: o zbawieniu i potępieniu. - Zbawieni będą ci, którzy się ochrzczą i uwierzą, a potępienie ryzykują ci, którzy nie uwierzą. Do zbawienia nie wystarczy tylko samo istnienie człowieka, potrzebny jest też pewien wysiłek z jego strony, a mianowicie wiara – podkreślał nuncjusz.

Dodał, iż „doskonałym przykładem wypełnienia nakazu misyjnego Chrystusa był św. Jan Paweł II, który jako następca św. Piotra odbył 104 podróże apostolskie poza granice Włoch, a we Włoszech 95. W samym Watykanie spotykał się na audiencjach generalnych i prywatnych z katolikami, z chrześcijanami, i niechrześcijanami, wierzącymi i niewierzącymi”.

- Można zapytać, w jakim celu spotykał tych ludzi? Odpowiedź jest bardzo prosta: aby głosić im Chrystusa. Już sama jego obecność była świadectwem o Mistrzu z Nazaretu, który nakazał swoim apostołom pójść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu – podkreślał nuncjusz Jagodziński.

Nawiązał do miejsce swej ostatniej posługi, do Ghany, gdzie św. Jan Paweł II był tylko raz, w maju 1980. - Ale ci, którzy przeżyli z nim spotkanie podczas tej pielgrzymki, do tej pory wspominają tamte chwile – zauważył.

- Osobiste świadectwo wiary w Chrystusa, sprawia, że tak jak kiedyś, nad jeziorem Genezaret, są ludzie, którzy na słowo o Jezusie, zostawiają wszystko i kroczą za Nim. Ale, aby się tak stało, trzeba tym ludziom mówić o Jezusie – podkreślał nuncjusz, przypominając słowa św. Jana Pawła II z Listu Apostolskiego „Novo Millennio Ineunte”:

„Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego programu». Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem”.

Ojciec Święty Franciszek 16 kwietnia 2024 r. mianował polskiego dyplomatę, abp. Henryka Jagodzińskiego, Nuncjuszem Apostolskim w RPA i Lesotho. Dotychczas był on papieskim przedstawicielem w Ghanie.

tekst za: ekai.pl