Abp Marek Jędraszewski poświęcił kaplicę bł. Wincentego Kadłubka

Wielka uroczystość w Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski poświęcił kaplicę bł. Wincentego Kadłubka. W uroczystości wziął także udział Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Przypomnijmy, że niedawno zakończyły się prace konserwatorskie w kaplicy, które trwały trzy lata. Dziś uroczystego poświęcenia dokonał pasterz Kościoła krakowskiego arcybiskup Marek Jędraszewski. Słowo wstępne wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

– Kiedy patrzymy na świętych i błogosławionych różnych epok to zadajemy sobie pytanie, które już kiedyś postawił święty Jan Paweł II w Starym Sączu: co sprawia, że święci nie przemijają? Co sprawia, że trwają w pamięci Kościoła i Polaków? Jakie jest imię tej siły, która opiera się przemijaniu? Dał odpowiedź na to pytanie: imię tej siły jest miłość. Ta miłość mająca swoje źródło w Bogu nigdy nie umiera, ale jest wciąż żywa, podzielna i staje się darem dla kolejnych pokoleń. Taką miłość do swojego życia zaprosił Wincenty Kadłubek – przypomniał pasterz Kościoła kieleckiego.

W homilii arcybiskup Marek Jędraszewski przedstawił życiorys błogosławionego Wincentego i zwrócił uwagę na jego heroiczną decyzję. – On wierzył w Boga był otwarty na to, że Bóg chce się nim posługiwać. Humanista, intelektualista, jeden z najwybitniejszych wówczas ludzi w Polsce, po prestiżowych studiach we Francji, student Jana z Salisbury, uważany za kogoś niezwykłego i stąd powoływany na szczególne miejsca i urzędy związane zwłaszcza ze stolicą krakowską. Był to również kapelan księcia Kazimierza Sprawiedliwego i jego syna – Leszka Białego oraz biskup krakowski. Stał się otwarty na te wyzwania, które płynęły od Najwyższego i które on przyjmował z wielką uległością ducha oraz pobożnością, aż po chwilę kiedy Bóg natchnął go i wezwał by zrezygnował z jednego z najwyższych urzędów kościelnych i państwowych i odszedł z urzędu biskupa krakowskiego, przychodząc do Jędrzejowa i rozpoczynając życie jako prosty mnich w klasztorze jędrzejowskim.

Kaplica powstała tuż przed beatyfikacją Wincentego Kadłubka w 1734 roku. Jej renowacja kosztowała prawie 1,5 miliona złotych.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

>> Relacja na stronie Archidiecezji Krakowskiej