Abp nominat Henryk Jagodziński: Wyzwaniem w Ghanie będzie ekumenizm

Już 18 lipca br. o godz. 11.00 w kieleckiej katedrze święcenia biskupie przyjmie arcybiskup nominat Henryk Jagodziński. Po uroczystości kapłan pochodzący z naszej diecezji obejmie urząd nuncjusza apostolskiego w Ghanie, na który powołał go papież Franciszek.

Święceń udzieli arcybiskup Jan Romeo Pawłowski delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. – Po święceniach będę czekał na połączenia lotnicze, aby dostać się do Ghany. Złożę również prośbę o złożenie listów uwierzytelniających. Dopóki to się nie stanie nuncjusz, czy ambasador nie powinien występować publicznie – mówi arcybiskup nominat Henryk Jagodziński.

Przypomnijmy, że ks. Henryk Jagodziński został mianowany nuncjuszem w Ghanie 3 maja br. Będzie on także arcybiskupem tytularnym Limosano. – Będąc w służbie dyplomatycznej od 19 lat taka możliwość była realna, ale stanowiło to dla mnie zaskoczenie i wzruszenia. To również dowód zaufania Ojca Świętego i świadomość obowiązków, które będą mnie czekały – wyjaśnia nowy nuncjusz w Ghanie.

Funkcja nuncjusza apostolskiego to szczególne wyróżnienie, ale przede wszystkim liczne obowiązki. – Nuncjusz to inaczej przedstawiciel papieża w danym kraju. Do jego zadań należy utrzymywanie więzów między Ojcem Świętym a miejscowym Kościołem oraz relacje między Stolicą Apostolską i danym krajem. Normalny ambasador przedstawia i chroni interesy reprezentowanego przez siebie kraju. W naszym wypadku, staramy się chronić interesy mieszkańców kraju gdzie przebywamy – tłumaczy ks. Henryk Jagodziński, który mówi także o wyzwaniach pracy dyplomatycznej w Ghanie.

– Wyzwaniem może być dialog ekumeniczny i międzyreligijny. O innych z pewnością przekonam się na miejscu – dodaje.

Jako zawołanie biskupie arcybiskup nominat przyjął słowa „In fines orbis” (Aż po krańce świata). - To z jednej strony modlitwa i program niesienia chwały Bożej po krańce świata, a z drugiej - to gotowość pójścia tam, gdzie pośle mnie Ojciec Święty - mówi arcybiskup nominat Jagodziński. Nuncjusz w Ghanie obrał również swój biskupi herb.

tekst za: em.kielce.pl

>> Rozmowa z abp. nominatem Henrykiem Jagodzińskim