Akatys ku czci św. Józefa wybrzmiał na Czarnowie

W środę, 16 czerwca 2021 r. z racji nawiedzenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach przez Obraz  Św. Józefa,  kilkuosobowy  chór męski pod wodzą organisty Krzysztofa Jędrzejewicza wykonał Akatyst ku czci Świętego Józefa Oblubieńca.

Akatyst to rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Składa się z mniejszych form poezji liturgicznej – kondakionów i ikosów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów). Treścią hymnu tego hymnu jest pochwała Józefa Oblubieńca, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej.

W modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz księża posługujący w parafii.

Jakub  Grzegorzewski

Foto: Krzysztof Zając