Bp Andrzej Kaleta: Powstanie Solidarności odcisnęło się na historii Polski, Europy i świata

Przypadająca w tym miesiącu kolejna rocznica tego bezprecensowego wydarzenia skłania nas do podjęcia refleksji nad ideą Solidarności, rozumianą jako dar i zadanie – mówił Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta podczas Mszy św. w intencji Solidarności.

Eucharystia była sprawowana w Bazylice Katedralnej. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także działacze Solidarności z regionu świętokrzyskiego.

– Dziś przywołujemy ten czas, kiedy w upalne, sierpniowe dni 1980 roku, z troski o dom Ojczysty, o godność pracy i sprawiedliwość, w bólu i niepokoju serca, w niepewności jutra, w umęczeniu fizycznym i duchowym rodziła się Solidarność polskiego narodu. Rodziła się na klęczkach, z różańcem w ręku, przy polowym ołtarzu z krzyżem i Matką Bożą, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami – podkreślił w homilii biskup.

Kaznodzieja podkreślił, że ruch Solidarnościowy był postrzegany jako kontynuacja polskich tradycji narodowych

– W nim skupiły się dążenia wolnościowe i demokratyczne Polaków. Do wszystkich  przemówiły takie hasła, jak wolność jednostki, równość wobec prawa, prawda, godność, a przede wszystkim szeroko rozumiana solidarność międzyludzka – wymienił.

Pod koniec Eucharystii głos zabrał przewodniczący  Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność, Waldemar Bartosz. – Żyjemy nadzieją, że chrześcijańskie wartości są tymi wartościami dla których warto żyć, warto pracować i pokojowo się bić – powiedział.

Eucharystia była częścią obchodów 42. rocznicy  Porozumień Sierpniowych.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć