Bp Andrzej Kaleta: Szczytem Miłosierdzia Bożego jest Pascha Pana

Szczytem Bożego Miłosierdzia jest Pascha naszego Pana Jezusa Chrystusa,zaś jedynym warunkiem skorzystania z owoców Miłosierdzia Bożego jest nasza wiara – mówił Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach.

W homilii bp Kaleta analizował istotę Bożego Miłosierdzia. Jak przypomniał, Chrystus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami, których „wiara osłabła w zetknięciu z dramatem krzyża”.

– Znakiem rozpoznawczym tych spotkań – jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii – były przebite ręce i bok Jezusa oraz Jego uwielbione rany. Tak rozpoznali Go uczniowie i uradowali się – jak zaznaczył św. Jan – 'ujrzawszy Pana’. Tak też rozpoznał Go Tomasz, który, dotykając Jego ran, wyznał; 'Pan mój i Bóg mój’. Papież Benedykt XVI mówił kiedyś, że to: 'właśnie rany Zmartwychwstałego są dowodem zwycięskiej miłości’ – tłumaczył bp Kaleta.

Jak zaznaczył, dzisiejsza uroczystość to okazja, „by w sposób szczególny zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu”, a Jezus „mówi do każdego z nas, jak wtedy do Tomasza”.

– Przez te słowa Jezus zdaje się mówić do każdego i każdej z nas: 'jeśli przeżywasz coś trudnego, dotknij moich ran’. Jeśli nie jesteś spokojny, jeśli jesteś zalękniona i strwożona tym wszystkim, co się dziś wokół ciebie dzieje, dotknij Jego ran. Jeśli przeraża cię ogrom bólu i cierpienia, dotknij Jego ran! Jeśli czujesz bezsilność, rozpacz, zwątpienie – dotknij Jego ran! Jeśli pragniesz przebaczenia i miłosierdzia – dotknij Jego ran – tłumaczył bp Kaleta. On, Jezus, jak mówił „pragnie uzdrawiać nas i znękaną ludzkość”, co obiecał św. Faustynie.

Biskup zauważył, że w kontekście współczesności, czasów „wolnego rynku, konkurencji, sukcesu, kariery, wygranej” sprawy takie, jak miłosierdzie są odsuwane na margines, odrywane od naszego serca.

Zachęcał do otwierania się na tajemnicę Bożego Miłosierdzia, analizował w jej kontekście pojęcie sprawiedliwości. – Biblijny ideał sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie. Sprawiedliwy jest najpierw Bóg, a Jego sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie, następnie za sprawiedliwego jest uważany ten człowiek, który jest miłosierny (…). W Biblii miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości – tłumaczył.

Bp Kaleta przypomniał także, że wieczór zmartwychwstania stał się dla uczniów Jezusa również „wieczorem posłania”, a „uczniowie zostali posłani na świat, aby nieść orędzie przebaczenia”.

Wskazał na Maryję jako „niedościgłym wzór dotykania ran Chrystusowych w naszych cierpiących braciach i siostrach”.

W koncelebrowanej przez liczne grono prezbiterów Sumie Odpustowej, o pięknej oprawie liturgicznej, wzięły udział tłumy wiernych.

Parafię Bożego Miłosierdzia na Czarnowie w Kielcach erygował 16 stycznia 1982 r. ówczesny biskup kielecki Stanisław Szymecki i niemal od razu rozpoczęto budowę kościoła. Proboszczem został ks. kan. Stanisław Sztafrowski. W 1986 r. bp Szymecki wmurował w ścianę kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w 1979 r. Z kolei 5 marca w Roku Jubileuszowym nowy kościół na mapie Kielc poświęcił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

4 listopada 2001 r. bp Kazimierz Ryczan erygował Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

tekst za: ekai.pl

>> Galeria zdjęć