Bp Jan Piotrowski: Biskup Ryczan miał bardzo dobrą ocenę rzeczywistości

13 września 2022 r. przypada piąta rocznica śmierci Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawił Mszę św. o godzinie 6.30 w Bazylice Katedralnej w intencji swojego zmarłego poprzednika.

Pasterz diecezji kieleckiej, wspominając swojego poprzednika podkreślił, że trafnie dokonywał oceny społeczeństwa. – Można powtórzyć za świętym Janem z Avilii, że dostrzegał jak świat odziera Boga z Jego chwały w różnych zachowaniach społecznych, obyczajowych, a nawet politycznych. Nie zawsze słuchano jego głosu, ale mimo wszystko zawsze był odważny w głoszeniu autentycznej, prawdziwej wiary, a przez to niezłomnym stróżem Kościoła Kieleckiego, a przez to również Kościoła w Polsce  – mówił.

Biskup Kazimierz Ryczan nieustannie wzywał ludzi, jak Maryja w Fatimie, do nawrócenia. – Być może stało się tak, że przyszedł na świat 22 lata po pierwszych objawieniach w Fatimie, a odwołał go Bóg w dzień fatimski - 13 września, w setną rocznicę tychże objawień. Fatima to wołanie do pokuty, modlitwy i nawrócenia, a wiec do pokory, aby rzeczywiście żywy człowiek był chwałą Boga. Im bliżej jesteśmy naszego Pana, tym lepiej odczytujemy Jego wolę – dodał biskup Jan Piotrowski.

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 roku w Żurawicy koło Przemyśla. W 1956 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 roku. Święty Jan Paweł II mianował go biskupem kieleckim w 1993 roku, a ingres miał miejsce 11 września. Za dewizę biskupią obrał słowa: In vinculo communionis (W więzach wspólnoty). Słynął z homilii przepełnionych miłością do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Zmarł 13 września 2017 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany został 19 września 2017 roku w Krypcie Biskupów Kieleckich w bazylice katedralnej. Rok temu prezydent Andrzej Duda odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej